Lund får kostsamt kårmöte – budgeten är inte klar

- in Kår, Nyheter

I maj kommer representanter från landets studentkårer att hålla sammanträde på Palaestra och festa i AF-borgen. Men det är ett dyrt evenemang. Flera av de senaste SFSFUM, som är mötets långa förkortning, har gjort minusresultat – trots att värdstadens kommun hjälpt till med pengar. Till årets möte har Lunds kommun valt att inte ge något ekonomiskt stöd.

– Jag är inte orolig, säger Sebastian Persson, projektledare för mötet.

Mötet är det högsta beslutande organet för SFS, Sveriges förenade studentkårer, som är studenternas intresseorganisation.  Den 4-6 maj kommer kårrepresentanter från hela Sverige till Lund för att umgås och staka ut riktningen för det kommande året. Mötet kommer, förutom att behandla de inkommande propositionerna, att välja nytt presidium.

Evenemanget är proffsigt och påkostat. Utbildningsminister Jan Björklund kommer att tala på invigningen och besluten fattas inte med handuppräckning, utan med mentometerknappar. Dessutom kommer det att finnas en twittervägg i sammanträdesrummet där deltagarna kan samtala digitalt.

Ekonomin är ett problem

Men evenemanget har haft svårt att gå ihop ekonomiskt. Kostnaderna för det tre dagar långa mötet brukar uppgå till mellan 600 000 och en miljon kronor. Resultatet för förra årets SFSFUM, som hölls i Örebro, blev -31 800 kronor och 2008 års möte i Göteborg slutade i en brakförlust på drygt 110 000 kronor. Detta trots att kommunerna gick in med pengar, något som Lunds kommun valt att inte göra.

− Vi kommer inte att få något ekonomiskt bidrag, däremot kommer de att hjälpa till med tjänster, så som fika och goodiebags, säger Sebastian Persson som är projektledare för SFSFUM.

Gustav Öberg var projektledare för det SFSFUM som hölls i Göteborg 2008. Han menar att det är ett svårt evenemang att budgetera för.

− Ja, det var rätt svårt. Som projektledare gör man det ju för första och sista gången och ofta finns det ingen på lokal nivå som har gjort det förut. Det är lätt att missa kostnader. Vi fick revidera budgeten ganska ofta, den första vi gjorde var helt fel.

Han tror att detta gör att många drar sig för att ansöka om att vara värd för evenemanget.

− Det är ganska få som söker SFSFUM för det är så osäkert vad det kommer att kosta.

Sebastian Persson tycker dock inte att arrangörskapet är en börda.

– Det är ju någonting som vi tycker är ärofullt. Det är en möjlighet att visa upp sitt lärosäte för resten av Sverige och visa hur man har det.

Svårare på senare år

På senare år har ekonomin kring evenemanget blivit ännu osäkrare. Tidigare gick SFS in med 200 000 kronor till varje fullmäktigemöte. Efter att kårobligatoriet avskaffades har man dock tvingats ändra på det. Nu är uppdelningen så att SFS står för kostnaderna för själva mötet, till exempel arvoden och uppehälle för funktionärer samt mentometerknappar. Värdkårerna betalar å sin sida för arrangemanget, så som lokalhyror och banketten.

Budgeten är inte klar

Det enda ekonomiska bidrag som kårerna har fått är från Lunds universitet, som har givit 250 000 kronor. Sebastian Persson vill ännu inte visa budgeten, då den inte är helt klar. Trots det är han inte orolig för att mötet inte ska gå runt.

– Vi kommer att få in pengar på deltagaravgifter och banketten, så det är ingen fara.

Och det kommer att ge tillräckligt med pengar?

– Jag har inte siffrorna i huvudet, men jag är absolut inte orolig, det kommer att fixa sig.

− Målet är att gå plus minus noll och som det ser ut nu kommer vi att göra det.

Vad händer om ni skulle gå minus?

– Det är förberett sedan innan hur värdkårerna ska hantera det i så fall. Det finns en plan B.

Läs även:

Men kommunen bjuder på fika