Varför får du dricka utomhus i Lund?

I Lund finns inget förbud mot att dricka alkohol på allmän plats. Det är bland det första novischerna får lära sig vid terminsstarten. Men varför är det okej att knäcka en öl utomhus i Lund men inte i parken i hemstaden?

– Det handlar om missbrukarproblematiken, säger Jörgen Nilsson, polischef i Lund.

– Man löser inte problemet med missbrukare på allmän plats eftersom de i så fall går någon annanstans. Istället satsar kommunen på diakoni och härbärge, fortsätter han.

De drickande studenterna anses inte utgöra ett problem för polisen.

– Studenterna är ingen anledning till att förbjuda alkohol på allmän plats. Vi vill inte förstöra någon picknick eller förbjuda att någon tar en öl utanför en nation, utan det är missbruket vi vill åt, säger Patrik Isaksson, ställföreträdande polischef i Lund.

– Problemet uppstår när studenterna blir för fulla eller kanske blir utsatta för misshandel som en konsekvens av berusningen.

Blir det ett problem vid Siste April?

– Problemet vid festligheterna i Stadsparken är att de flesta är över 20 och kan bära med sig hur mycket de vill. Vi vill få ned berusningsgraden, men nu får vi vänta tills ungdomarna blir för fulla och dumma och kan ingripa först då.

– En stor ansamling av människor kan leda till misshandel och stöld. Vi är i Stadsparken för att hålla ordning, inte stoppa något festande, säger Patrik Isaksson.

Men frågan kvarstår ändå, varför får man dricka på allmän plats i Lund?

– I andra kommuner har politikerna bestämt att det är förbjudet, men i Lund har vi inte gjort det, säger Gunnar Jönsson som är kommunjurist i Lund.

– Det kan införas ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna som gäller för kommunen, men ett sådant förbud får endast vara på specifika platser, fortsätter han.