Vilken dag som helst nu

- in Studentliv
@Annika Skogar

Ingen annan blomma tycks vara så starkt sammankopplat till universitetet som magnolian. Vilken dag som helst slår det akademiska trädet ut.

– De borde verkligen blomma vid valborg och första maj. Allt som krävs är lite mer sol, säger Helena Persson på Botaniska trädgården i Lund.

Hon påpekar även att de träden som står på universitetsplatsen brukar slå ut lite tidigare än många av de andra magnoliorna, så nog ska studentsången på tisdag prydas med blom.

Att magnolian sammankopplas med universitetet är ingen lastgammal tradition dock.

– Det första trädet planterades utanför universitetshuset i början av 1900-talet, säger Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Lunds universitet.

Vid rektorsuppvaktningen på första maj är det även tradition att studenterna anspelar på magnolian, inte sällan genom att hota med att såga ner den.

– Blommetaforerna är inte heller någon jättegammal tradition, det var först på 50- 60-talet som de började dyka upp, säger Fredrik Tersmeden.