Toalettkaos i parken

- in Studentliv

Kommunen hade satsat på fler bajamajor, men de räckte ändå inte till. I Stadsparken ringlade köerna långa och många uträttade sina behov i buskarna.

– Det är alltid för få bajamajor, men vi kan inte tillgodose 20 000 människors behov, säger Katarina Granstedt, informatör på Lunds kommun. 

Förra året stod 80 bajamajor i Stadsparken på siste april. I år hade kommunen utökat det till 110. Trots det så var kötiderna så långa att många kände sig nödgade att ställa sig i buskarna. En som uthärdade och lydigt ställde sig i kön var Saga Bengtsson.

– Det är dåligt. Det borde vara fler bajamajor.

– Jag kommer nog stå här i en kvart tror jag.

Katarina Granstedt säger att det är en nästintill omöjlig uppgift att täcka alla behov på siste april.

– Vi kommer inte kunna få tillräckligt många toaletter. Det finns inte plats och det kostar för mycket. Kommunen måste hushålla med skattemedlen.