De går igång på ditt matspill

Tidigare försök har misslyckats men nu verkar AF Bostäder har lyckats minska matsvinnet. Snart införs sortering av matavfall på alla deras  privatboenden. De boende har dock delade meningar om projektet. 

Sedan snart ett år tillbaka har ett pilotprojekt med insamling av matavfall varit igång på Vildandens privatboenden. Syftet: Att bedöma om de boende är redo att sortera matavfall. När projektet utvärderades i januari verkade svaret i princip vara: Ja.

– Vår bedömning är att det gått väldigt bra, i början blev en del felsorterat men det har man fått bukt med efter hand, säger Rose-Marie Stolpe, AFB:s processansvarig.

Enligt henne har införandet gått enligt planen och resulterat i att hushållsavfallet minskat till förmån för matavfall.

– Jag har i princip bara mött positiva reaktioner. Det här är ju något som efterfrågats av de boende, säger hon.

Efter pilotprojektet på Vildanden har sortering av matinfall införts på såväl Kämnärsrätten som Studentlyckans lägenheter. Innan sommaren ska även lägenheterna på Tomegapsgården och Klosterängen berrikas.

Men sedan kommer AFB att sätta stopp för en tid framöver. Man har då infört insamling av matavfall på alla privatboenden och innan man går över till korridorsboendena vill man göra en utredning.

– I korridorsboendena delar man ju kök med flera andra och vi kan väl säga att sophanteringen där inte fungerar tillfredsställande som den är idag. Man har bland annat en tendens att spara sopor längre, säger Rose-Marie Stolpe.

Hur lång tid kommer det ta innan samtliga AFB:s bostäder har insamling för matavfall?

– Det vågar jag inte svara på i dagsläget,  säger Rose-Marie Stolpe.

Enkät Vildandens privatbostäder:

Hur tycker du att matavfallsinsamlingen fungerar?

 Alexander Blacker, 24 år

– Jag tycker det är jättelätt och har fungerat jättebra. Tidigare bodde jag på korridor på Vildanden och där hade vi inte kompost, vilket var synd. Det hade däremot varit bra om det också fanns behållare för metall i köken.

 

Joel Liljebjörn, 26 år

– Det är bra. Jag kommer från Norrköping och där har vi använt kompost i tio år så för mig är det normalt. Nedbrytbara plastpåsar är dock bättre än papp eftersom de håller tätt och inte läcker som pappåsarna kan göra ibland.

Vanessa Veromaa, 23 år

– Vi testade i två veckor och sen gav vi upp. När vi skulle tömma första gången fanns det inte ens kärl, nu finns det men komposten luktar ganska illa och vi vill inte ha bananflugor.

 

Johan Blomstrand, 22 år

– Vi använder fortfarande komposten men måste gå ut med soporna typ varannan dag. Det luktar, kommer bananflugor och påsen blir blöt. Vissa dagar har det till och med möglat.