"Det är kanon att de finns"

- in Nyheter

Stökiga ungdomsgäng som dagligen försöker ta sig in i lokalerna och som stör föreställningar. Teaterhögskolan på Bergsgatan i Malmö anses vara ett av de ställen som är i mest akut behov av ordningsvakter.

Det är nästan tomt på gården utanför Teaterhögskolan i Malmö. Den enda som syns till är Thomas Berg, som mixtrar med den stora porten mot parkeringen intill skolan. Han jobbar på LTH:s service- och teknikavdelning, Sot, och har fått i uppgift att förse porten med lås. Fram till nu har den stått öppen, men att täppa till en av ingångarna till skolan är en del i det säkerhetsarbete som ska hålla stökiga ungdomsgäng borta från skolan.

– Alla studenter får passerkort så att de kan använda den här ingången också, förklarar Thomas Berg och lägger sitt eget kort mot låset för att testa.

För drygt ett år sedan fick Teaterhögskolan, tillsammans med fyra andra ställen på universitetet, lov att använda sig av ordningsvakter på utvalda områden. Orsaken var att personer som inte går på skolan vistades utanför, försökte ta sig in och i vissa fall handlade med narkotika på området.

Henrik Dagnegård, hus- och säkerhetsansvarig på skolan, beskriver situationen som orolig.

– Både studenter och personal har känt obehag, vissa har inte velat gå ut ensamma. Tidigare hade vi väktare här under dagtid, men de hade bara befogenhet att vänligt säga till personerna att lämna området, inget mer. Det blev lite verkningslöst, säger han.

Lugnade av ordningsvakterna

Förstaårsleverna Jerk Olsson och Johan Zetterberg på Teaterhögskolan har aldrig känt sig direkt otrygga, men har blivit störda ibland.

– När vi repeterade häromdagen körde nån lirare in på gården med bil och satte på hög musik och så kom en massa folk och hängde. Då kan man känna “varför gör ni inte det i parken istället?”, säger Jerk Olsson.

Han tycker att det är skönt att det finns ordningsvakter på plats under föreställningar. Tidigare har personer tagit sig in i logerna och stulit saker.

– Vi jobbar ofta som publikvärdar och det är jätteskönt att slippa ha ansvaret att köra bort dem som inte har där att göra. Nu finns det en vakt som gör det, säger Jerk Olsson.

Vad tycker ni om att det behövs ordningsvakter på er skola?

– Jag är inte rädd på något sätt, men det är kanon att de finns. Bakgården är ju perfekt för kids som vill tjuvröka eller gömma sig för sina föräldrar. Att det finns ordningsvakt ger en trygg känsla, säger Johan Zetterberg.

Sedan ordningsvaktsförordnandet infördes har det enligt Henrik Dagnegård blivit lite lugnare, troligen mest för att folk vet att ordningsvakten finns på plats. Men ekonomin sätter stopp för total trygghet. I början fanns det en ordningsvakt på området dagligen, men nu blir det bara vid enstaka tillfällen.

– Universitetet vill inte betala för daglig patrullering här och själva har vi inte råd. Vi får unna oss lyxen med en vakt vid de tillfällen vi har föreställningar eller andra evenemang, så att publiken kan känna sig trygg. Till vardags får vi stå ut, säger Henrik Dagnegård.

På frågan vad Per Gustafson tycker om att personalen upplever ordningsvakterna som en lyx de inte kan unna sig till vardags, svarar han att förutsättningarna i Malmö är annorlunda jämfört med Lund.

– Jag kan inte tycka någonting förrän Henrik ringer mig och uttrycker att det är ett problem, säger han.

Läs även:

Fler ordningsvakter i universitets lokaler

Text Stina Linde