Stora nedskärningar föreslås i Lus

- in Kår, Nyheter
@Jacob Hederos

Kårsamarbetet Lus går back ekonomiskt. Nu diskuteras än en gång omfattande nedskärningar, där bland annat den ekonomiansvarige och generalsekretarposten hänger löst.

Lus styrelse hade förberett ett budgetförslag till dagens planerade ting. Där föreslås bland annat en nedskärning på kansliets generalsekreterarpost, med bakgrund av att organisationen i framtiden får ännu mindre pengar att röra sig med, då universitetet skär ner på sitt stöd till kårerna framöver.

— Vi eftersträvar största möjliga kostnadseffektivitet och förankring i allt vi gör. Vi vill göra så mycket som möjligt med så lite som möjligt, säger Simon Wetterling, Lus ordförande.

Vad får det för konsekvenser om ni avskaffar generalsekreterarposten?

– Rent arbetsmässigt så har Lus ordförande och vice ordförande sina uppdrag som vi inte kan förändra. Men vissa delar av uppgifterna, såsom att driva arbetet i de interna stiftelserna och sidoverksamheterna i Bopoolen och studentombudet kan vi prioriterar ner, säger Simon Wetterling.

Men utöver avskaffandet av generalsekreterarposten förs det även, än en gång, diskussioner om att säga upp den heltidsanställda ekonomiansvarige på organisationen.

Simon Wetterling vill inte kommentera ärendet.

– I det rådande budgetförslaget finns det inget sådant förslag, och jag har beslutat att inte kommentera enskilda personalärenden, säger Simon Wetterling.

Jan Roslund däremot, som innehar tjänsten som ekonomiansvarig för organisationen, har varit med i förhandlingarna med facket och säger att Lus har informerat honom om att tjänsten troligen kommer att försvinna.

Diskussioner fördes även förra året och kritiserades då bland annat för att detta skulle leda till en ekonomisk oreda.

Detta med bakgrund av att Lus, under sina sju första år utan ekonomiansvarige inte kunde redovisa var studenternas pengar tog vägen.

– Jag kan inte förstå hur de hade tänkt att få ihop det … En organisation som inte kan sköta sin ekonomi har inget förtroende, sa den före detta ordföranden Carin Brenner till Lundagård förra året.

Nu väntar ett ytterligare styrelsemöte i Lunds universitets studentkårer på onsdag, där korrigeringar i det rådande budgetförslaget är möjliga att införa.

– Då kommer budgeten att tas upp igen, säger Simon Wetterling.

Handlingar till Lus styrelsemöte på onsdag ska enligt Lus ordförande presenteras under eftermiddagen.