Känslornas kemi 

- in Forskning

Under de närmaste veckorna är chansen stor att du får fjärilar i magen. Med våren kommer förälskelserna, men egentligen är det bara signalsubstanserna i din hjärna som spökar. Passa på att njuta – om ett och ett halvt år är det över. Men du kan i alla fall vara glad över att du inte är en fågel.

Det är ingen myt: Vi blir lättare förälskade på våren. När det blir ljusare och grönare omkring oss mår vi bättre och blir mer öppna för känslor.

– Att må bra är en grundförutsättning för att bli förälskad, säger Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet.

Det som sedan händer är ren kemi. I den förälskades hjärna ändras nivåerna av ett antal signalsubstanser, bland annat ökar mängden dopamin och triggar kroppens belöningssystem. Det är dopamin som gör människan till en nyfiken varelse – till skillnad från till exempel kor som belönas av att tugga gräs belönas vi av att pröva på nya saker.

Är det då större chans att man blir förälskad i en kursare, som man lär sig nya saker tillsammans med dagarna i ända?

–Nej, det krävs nog mer äventyrliga saker än så. En kursare bir vi förälskade i för att vi kommit över tröskeln av blyghet och lärt känna varandra på ett naturligt sätt, säger Ulf Ellervik.

Det är också dopaminet som gör att vi kan bli beroende av droger. Förälskelsen har faktiskt en hel del gemensamt med kokain och amfetamin – vi sover och äter mindre när vi precis fallit för någon. Allt detta för att vi fullständigt ska kunna fokusera på att uppvakta vår kärlek. Det här innebär enligt Ulf Ellervik att vi bara kan vara förälskade i en person åt gången, fler kan vi inte fokusera på.

En annan känsla som du kommer känna mer av ju vårigare det blir och ju mer utomhussport du ägnar dig åt är lusten. Lust kan vi känna för hur många som helst, samtidigt. Det är en mer kortvarig känsla som styrs av ett helt annat system än förälskelsen, med hormonerna testosteron och östrogen som ivriga pådrivare. Du kan själv öka din testosteronnivå och därmed din lust, till exempel genom att tävla – bra att tänka på så här i tandemtider.

Enligt Ulf Ellervik blir alla djur  förälskade, det är ett måste för att säkra fortplantningen. Perioden för hur länge man kan vara förälskad varierar däremot kraftigt mellan olika djurarter. Fåglarnas känslor håller i sig några minuter, människans gräns är ett och ett halvt år.

– ­Ingen kan vara förälskad i samma person längre än så. Efter den perioden har kroppen vant sig vid mängden dopamin, och eftersom vi inte kan öka dosen förälskelse avtar effekten, säger Ulf Ellervik.

Istället börjar vi se brister hos vår partner, brister som hela tiden funnits där men som vår hjärna effektivt sorterat bort under förälskelsen.

Kanske övergår den borttynande förälskelsen nu till kärlek, en mer djup och långvarig känsla. Kärlek är enligt Ulf Ellervik en känsla som är skild från förälskelsen, de båda styrs av olika system som bara delvis överlappar varandra. Det är alltså möjligt att vara kär i en person men förälskad i en annan. Alla däggdjur känner kärlek, men människan är ganska ensam i att vuxna individer känner kärlek för varandra. För de flesta djur förekommer känslan istället bara mellan mor och barn. Kärleken finns för att främja parbindning, för att få oss att hålla ihop med varandra. Vi kan känna kärlek för vår partner, våra barn eller våra vänner. De ämnen som ökar när vi är kära, oxytocin och vasopressin, skapas när vi har sex, men också när vi kramar varandra.

Är detta verkligen hela förklaringen till ett bultande hjärta? Dopamin och oxytocin i all ära, men särskilt romantiskt låter det inte.

– Ja, allt är kemi! Varje tanke är en kemisk process – vi är kemiska processer. Sen kan vi såklart välja på vilken nivå vi vill diskutera kärlek. Vi kan prata på en filosofisk nivå där vi lämnar kemin därhän eller vi kan göra matematiska formler av det, säger Ulf Ellervik.

– Men vi kan inte åstadkomma kärlek på konstgjord väg. Hjärnan är verkligen fantastisk.

Ulf Ellervik tycker att det är skönt att veta att varje förälskelse tar slut, förr eller senare.

­­– ­Annars hade alla flyttat isär efter drygt ett år. Det är en tröst att veta att förälskelsen tar slut för alla, så kan man jobba på andra delar av förhållandet istället. Som kärleken, till exempel. Och det räcker ju att kramas för att den ska bli bättre.

Kärlekens Kemi Foto: Jonas Jacobson
Kärlekens Kemi Foto: Jonas Jacobson

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

För kärlekens skull

Författare, bloggare, influencer. Hon är internetpersonan bland många