Inbrottsvåg i kunskapsstråket

- in Nyheter
@Ida Ölmedal

I september skedde nio inbrott i universitetslokaler i närheten av Sölvegatan. Precis som vid inbrottet hos Naturvetarkåren är bärbara datorer bytet.

Fallen är snarlika: någon tar sig in genom fönstret på natten. I ett fall har man kastat ett brunnslock genom rutan, andra gånger har fönstren lirkats upp. Med sig tar tjuven en eller ett par bärbara datorer. Polisen bedömer att det hela går på ungefär en minut.

Platsen är området omkring Sölvegatan och Ideon, samma område som Lunds naturvetarkårs lokaler.

– Det är ett utsatt område just nu, säger Stephan Söderholm på polisen i Lund.

– Sedan början av hösten har vi haft två eller tre inbrott i veckan där. Flera av dem har varit i universitetsbyggnader.

Mellan den 7 och 15 september begicks nio inbrott i universitetets lokaler, varav samtliga ligger på eller i närheten av Sölvegatan. Ekologihuset var värst drabbat med tre inbrott under samma period. Den 3 oktober skedde ett liknande inbrott igen, denna gång mot Lunds naturvetarkårs lokaler i Astronomihuset. Polisen har ingen misstänkt, men tror att en och samma person ligger bakom flera av stölderna.

– I flera fall har vi vittnesuppgifter där signalementet är detsamma. På några av platserna har vi hittat fingeravtryck och blodspår efter att personen skadat sig på det krossade fönstret, säger Stephan Söderholm.

Polisen har nu stärkt insatserna på området kring Sölvegatan genom att försöka prioritera att patrullera där nattetid.

Varför drabbas just det här området?

– Man kan tänka sig att det beror på att det ligger mycket kontor där och är lätt att ta sig in snabbt. Och lyckas man en gång så fortsätter man, säger Stephan Söderholm.