”Ta inte allt för givet”

- in Kultur & Nöje
@Lundagård

Den tidigare talesmannen på Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, levererade sitt perspektiv på information och öppenhet.

Höst åter igen och Studentaftonsutskottet slår upp portarna för ännu en kunskapsberikande kväll.

 

Den moderatorfria föreläsningen leddes en lättsam Daniel Domscheit-Berg. En bestämd önskan om att inte behöva tala om mediedrevet kring Wikileaks följdes av en ödmjuk berättelse som istället fokuserade på medieorganisationens ursprungliga syfte.

Vikten av att lyfta fram visselblåsare i samhället betonades vid upprepade tillfällen samtidigt som behovet av tillhörande plattform för tryckfrihet värderades högt.

–  Det demokratiska idealet vore om alla organisationer som uppmärksammar felaktigheter i samhället hade en internetbaserad plattform för att ta emot information.

Detta är också huvudsyftet med Domscheit-Berg nya projekt – Openleaks som till skillnad från Wikileaks inte publicerar kontroversiellt materiell utan möjliggör anonym kommunikation mellan källor och etablerad media.

– Vi utbildar idag olika organisationer för att bygga upp denna typ av plattformer, samt upplyser om metoder för hur källor skyddas.

Domscheit-Berg uppmärksammar också det svenska samhället i positiva termer med fokus på hur sociala innovationer gjort internetvärlden till det bättre.

– Men jag vore mycket tacksam om ni alla tänkte om och inte tog allt vi har idag för givet.

Håll koll på Lundagard.se efter intervjun med Daniel Domscheit-Berg under fredagen.

 

text: Daniel Kindstrand