"Information är enda vägen till en bättre värld"

- in Nyheter
@Daniel Kindstrand

Daniel Domscheit-Berg, nätaktivist och författare till Inside Wikileaks, berättar för Lundagårds Daniel Kindstrand om sitt hopp på internet som informationsbärare. 

”Första steget till en bättre värld måste ske genom information. Utan information går det inte att förstå sig på de ekonomiska klyftorna. Mitt avstånd till en person i tredje världens slum inte mer än 350 millisekunder förutsatt att den andra parten har tillgång till internet.

Idag tycks individer sträva efter att följa sin egen agenda och stil. Men å andra sidan är vi alla sammankopplade och kan dela information om hur vi känner via internet. Vi befinner oss på samma plan och internet bidrar till ökad förståelse.

Detta kommer leda till att vi kommer närmre varandra och mer respekt sprider sig i samband med en fri och öppen internettillgång som en fundamental rättighet för människan.

Om någon är för fattigt för att ha råd med ett eget nyhetsflöde så borde det finnas ett socialt skyddsnät som ser till att relevant information blir tillgänglig för alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Oavsett informationens struktur så kommer den i framtiden nås via internet.

Men det är väldigt få företag som kontrollerar informationsflödet av den populära media och detta måste decentraliseras vilket jag tror kommer att hända. Facebook är som ni vet ett rike styrt av en grekisk gud med namnet Mark Zuckerberg som därmed har makt över en miljard människor. Det blir alldeles för mycket centraliserad makt hos en person.

Saken är den att alla idag försöker komma på hur pengar kan tjänas på den nya valutan – information. Tjänster på nätet är gratis för att användare ger bort sin information till leverantörer som i sin tur säljer den vidare.

När vi senare inser att vi ger bort våra pengar för löjliga saker som sociala medier och mejl så kommer det leda till sofistikerade lösningar som ger alla möjlighet att kontrollera sitt eget informationsflöde.”