´"Njea men det är rätt banalt."

- in Novischbloggen

banalt – ett ord jag aldrig riktigt har fått grepp om. Luddigt som tusan.

”bana´l adj. ~t ORDLED: ban-al • alltför ofta använd eller förekommande och därför ointressant {→alldaglig}: en ~ historia om otrohet HIST.: sedan 1845; av fra. banal med samma bet., urspr. ’påbjuden till allmänt bruk; allmännyttig’, till fornfra. ban ’påbud, befallning'” – http://www.ne.se/sve/banal?i_h_word=banal

Förövrigt, så är frågan” varför är jag här” eller ”varför är vi här” otroligt viktigt när man studerar något sociologiskt. Just nu funderar jag själv varför jag är här just nu, på min föreläsning när jag inte är förmögen till att lyssna. Inte idag, är för trött. Jag bloggar istället. Hmm, that’s a first. Nåja, det ska väl vara första gången för allt, dessutom händer detta nog alla studenter.

T.