JiA-mässan smygstartade med debatt

- in Kår, Studentliv

I dag håller juristernas arbetsmarknadsdagar, JiA, mässa i borgen. Men redan under onsdagskvällen fyllde 150 studenter AF-borgens lilla sal för att höra fyra fullfjädrade jurister diskutera våldtäkt och samtycke.

En man kan ha sex med en kvinna mot hennes vilja utan att bryta mot lagen. Det menar Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

– Dagens lagtext täcker inte alla fall. För att skydda den sexuella integriteten måste lagtexten ändras, sa hon under gårdagens debatt.

Dagens lag kräver att gärningspersonen tvingat någon till samlag genom våld eller hot. Enligt Madeleine Leijonhufvud omfattas i dag inte de tillfällen då offret inte gör motstånd.

Som exempel nämnde hon ett fall när en nybliven mamma inte ville ha sex med sin man. Kvinnan sa nej, men gjorde inget fysiskt motstånd eftersom hon var rädd att väcka barnet som sov i samma rum. Mannen gick fri.

Åklagaren Ulrika Rogland höll inte med om bristen i dagens lagstiftning.

– De fall som Madeleine Leijonhufvud nämner täcks redan. Det räcker med jättelite våld om jag kan visa att gärningsmannen förstod att offret inte ville. Ofta är det nog att han tvingat henne med sin kroppstyngd, sa hon.

I juli nästa år ska riksdagen rösta om att införa ett nytt brott, sexuellt övergrepp. Då ska en person kunna dömas för att haft sex med någon utan att den andre samtyckt till det.

– Jag tror att det hänger på Moderaterna nu, de är tveksamma. Men får vi inte en samtyckesparagraf nu så får vi det sen. Det är jag övertygad om. Frågan är bara hur segt det ska vara, sa Madeleine Leijonhufvud till Lundagård efter debatten.

Fredrik Wersäll, president i Svea Hovrätt, tyckte att förslaget skulle innebära en ”skenreglering”.

– Lagen vi har nu täcker de fall som går att bevisa. Vi kan inte begära att åklagaren ska visa att en person inte lämnat sin tillåtelse, då hamnar vi på farliga vägar, sa han.

Efter debatten fick publiken ställa frågor, men intresset var svalt. Bara två studenter vågade göra sina röster hörda. När moderatorn Sverker Jönsson tackat de medverkande tömdes den avlånga salen snabbt.

– Diskussionen var intressant och på en bra nivå. Ibland kändes det som att de i panelen inte svarade på frågan utan bara sa det som de ville ha sagt. Då var det lite svårt att hänga med, sa Viktor Ehde som läser termin fem på juristprogrammet.

Fakta

[checklist]

  • Sexualbrottsutredningen SOU 2010:71 föreslår en ny paragraf i 6 kap 3 § Brottsbalken.
  • ”Den som i annat fall än 1 och 2 §§, genomför en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.”

[/checklist]