Vilken är universitetets äldsta bok?

- in Frågan

Universitet äger miljontals böcker. Men vilka är egentligen de äldsta? Och är de tillgängliga för alla? 

Den som arbetar med Lunds universitetsbiblioteks (UB) riktigt gamla böcker och dokument kan känna sig både trygg och bekväm. Bibliotekets mest exklusiva innehåll förvaras nämligen några våningar ner under jorden, i ett antal korrekt tempererade rum som dessutom är bombsäkra.

Historikern Per Stobaeus som dagligen arbetar med denna del av UB:s samling, har för dagen dukat upp några av universitetets allra äldsta föremål.

– Den allra äldsta tryckta boken som UB har är Caesars De Bello Gallico, och trycktes i Rom 1469, berättar Per Stobaeus engagerat.

Boken är på latin och behandlar det Galliska kriget. Det är den äldsta tryckta utgåvan av texten, som har använts mycket i latinundervisningen.

– Boken var en gåva till universitetsbiblioteket från kung Karl XI. Ursprungligen var den ett krigsbyte från Tjeckien under 30-åriga kriget. Så boken har funnits i UB redan från början.

Svenska böcker från 1400-talet

När det kommer till frågan vilken svensk bok på UB som är äldst, beror det på definitionen.

– Den äldsta boken som trycktes i Sverige, som vi har, är tidebönsboken Breviarium Upsalense. Den trycktes i Stockholm 1496, säger Per Stobaeus.

Men fanns det intresse för riktigt fina tryck under den här perioden så fick de enligt Per Stobaeus bege sig utomlands.

Den äldsta svenska boken på UB som trycktes utanför landets gränser är Brevarium Lincopense. Det var den annars från Stockholms blodbad så kände Hans Brask som lät trycka boken i Nürnberg 1493.

– Den innehåller texter som prästerna skulle läsa i sin dagliga bön, berättar Per Stobaeus.

2 000 år gamla handskrifter

De allra äldsta handskrifterna som finns i UB:s förvar är omkring 800 stycken papyrer från Egypten,  skrivna på grekiska under århundrandena kring Kristi födelse.

Mycket av det äldsta materialet på UB är digitaliserat och tillgängligt för alla. Den som vill bläddra handgripligen i dessa dyrgripar måste presentera skäl för varför det är motiverat, och får då sitta i specialläsesalen under bevakning.

Får ni besök av forskare från andra länder?

– Ja, det får vi. Vi har till exempel en stor samling uiguriska handskrifter från västra Kina. Och det har varit forskare från USA, Kina och Frankrike som har kommit de senaste åren, säger Per Stobaeus.

Vad händer om en läsare har sönder en bok eller handskrift?

– Det var en svår fråga. Men om man behandlar materialet mycket vårdslöst skulle det ju kunna bli ett rättsfall. Vi har ansvaret att bevara  för framtiden, säger Per Stobaeus.

Fakta

[checklist]

  • UB:s äldsta inbundna handskrift (katalogiserad som Medeltidshandskrift 1) är från 900-talet och innehåller den romerska filosofen Boethius skrift om matematik. Handskriften har förmodligen tillhört Lunds domkyrka.
  • De äldsta medeltidshandskrifterna av lundensiskt ursprung är från 1100-talet: Liber daticus Lundensis vetustior(Medeltidshandskrift 7) och Necrologium Lundense (Medeltidshandskrift 6).
  • Den heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser, tryckt i Lübeck 1492.
  • Saxo Grammaticus Gesta Danorum, tryckt i Paris 1514. Tryckningen ombesörjdes av lundakanikern Christiern Pedersen.
  • Missale Lundense, tryckt i Paris 1514 av nämnde Christiern Pedersen.
  • Den äldsta tryckta boken på svenska språket på UB är troligen Nya testamentet, tryckt 1526.
  • För vän av ordning: Tryckta böcker från boktryckarkonstens begynnelse omkring 1450 fram till och med år 1500 kallas inkunabler.

[/checklist]