”Dålig sjukförsäkring ger dålig genomströmning”

- in Nyheter

Sjukförsäkringssystemet för studenter är för krångligt, tycker Saco Studentråd. Just nu reser de runt bland landets lärosäten för att skapa opinion för en förändring av studenternas sjukförsäkring.

Att bli sjuk som student är inte samma sak som att bli sjuk i arbetslivet. Det tycker Saco Studentråd är dåligt, som bland annat pekar på att det under rådande sjukförsäkringssystem innebär att studenter blir utan sjukersättning om de skulle bli sjuka under sommaren och att det är omöjligt för studenter att bli deltidssjukskrivna.

– Jag tror att det stora problemet är att sjukförsäkringssystemet ligger inom CSN och inte inom Försäkringskassan. Det är ett arv från tiden då studentgruppen bestod av 19 åriga män, som kom från studievana hem med god ersättning. Men idag har 20 procent av studenterna barn, och studenterna blir allt äldre, säger Saco Studentråds ordförande Maria Ehlin Kolk.

Enligt Saco Studentråd är det nuvarande försäkringssystemet ett krångligt system, som dessutom få studenter känner till. Saco studentråd hävdar också att konsekvensen är en nedsatt genomströmning av studenter genom högskolesystemet, vilket är kostsamt för samhället.

Just nu pågår den Parlamentariska sjukförsäkringsutredningen, som från början skulle vara slutrapporterad 2013, men som nu har fått förlängda direktiv till 2015.

– Det är klart att ingeting kommer att förändras till i morgon, men det verkar ändå som att studierna i sig ska kunna bli sjukpenningsgrundande. Men det är långt kvar till 2015 och informationsarbetet om hur det ser ut nu det måste verkligen ta fart. Där finns det mycket kvar att göra, säger Maria Ehlin Kolk.

 

Fakta

[checklist]

I måndags arrangerade Lus ett seminarium under rubriken Vad skulle du göra om du blev sjuk under studenttiden? tillsammans med representanter från Saco Studentråd och Försäkringskassan i Lund.

  • Enligt Saco studentråd är det till exempel väldigt få studenter som vet att sjukförsäkringssystemet ligger inom CSN, och att det är till Försäkringskassan som studenterna ska vända sig då de ska anmäla sjukdom.
  • Läs Lus och Saco Studentråds debattartikel här:

[/checklist]