Stor delseger för AFB i minibostadskampen

- in Bostad, Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Snart kan det bli fler minibostäder. Om inte Boverket får igenom sin överklagan till Högsta domstolen, sätter AF Bostäder spaden i marken senast sommaren 2013. 

Snart kan Madeleine Forsberg få sällskap uppe på parkeringen på Kämnärsvägen. Hennes provbostad på 8,8 kvadratmeter följer inte Boverkets riktlinjer, men efter att mark- och miljööverdomstolen gått på bostadsbolagets linje i dispensärendet ser det ut som fler bostäder snart kan byggas.

Det tror i alla fall Bostadsombudsmannen på AF Bostäder, AFB, Johan Olsson.

– Vi utgår från att Boverket kommer att överklaga ärendet, men där måste det också ske en prövning innan det tas upp i Högsta domstolen, så AFB ser positivt på läget.

Vad händer nu?

– Vi inleder projekteringen av ytterligare 22 kompaktbostäder, som förhoppningsvis kan börja byggas våren eller sommaren 2013, säger Johan Olsson.

Skiljer sig din åsikt i ärendet som bostadsombudsman något från AFB generella åsikt?  

– Nej, även om jag inte tror att den här bostadstypen passar för alla, så tror jag att det finns en marknad för alla sorters bostäder, säger Johan Olsson och fortsätter:

– Vi brukar kalla minihusen för karriärsbostäder, då vi tänker oss att detta ska vara ett bra förstaboende.

Johan Olsson menar att det är bättre med en liten bostad än ingen alls när studenterna befinner sig i bostadskris i början av terminen.

AFB vill genom bygget av de 22 minibostäderna inleda ett vetenskapligt projekt, för att kunna studera hur de boende studenterna upplever att de är att bo i de små testbostäderna.

På andra sidan i ärendet som har varit en följetong sedan juni 2011, står Boverket, som stödjer sig på kraven att inga nya bostäder får byggas som inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

De menar även att det är viktigt att frågan om tillgänglighetskrav inte ska avgöras genom dispenser, utan på ett politiskt plan.

Boverket har möjlighet att överklaga fram till den 12 december.

Fakta

[checklist]

  • Stugan på Kämnärsvägen tillhör experimentet BoKompakt som senare kommer att utvärderas i en vetenskaplig undersökning. Boendet har för tillfället bygglov i tre år.
  • Den första bostaden är det första ledet i experimentet som, om det visar sig att miniboendet är så lyckat som AFB hoppas, på sikt kommer leda till att fler bostäder i samma storlek byggs.
  • För tillfället ligger AFB i en tvist med Boverket gällande den kompakta boendeformen.

[/checklist]