Han utesluts av svenskkrav

- in Kår, Nyheter, Utbytesstudier
@Ida Ölmedal

Språklagen hindrar tusentals internationella studenter från att påverka sin utbildning vid Lunds universitet. En av dem är Marco La Rosa, som nyligen valdes in i universitetets internationaliseringskommitté.

– Valet är en stark signal från kårerna till universitetet, menar han.

Avsaknad av svenskundervisning och bristande integration. Det är några av de problem som Marco La Rosa reagerat på sedan han kom till Lunds universitet i augusti.

– De är frågor som svenska studenter inte lägger märke till på samma sätt, tror han.

Han fick gehör. I början av november valde Lunds universitets studentkårer Marco La Rosa som en av studenternas representanter till universitetets nybildade internationaliseringskommitté.

Men frågan är hur mycket Marco La Rosa kommer att kunna påverka. När studentrepresentanterna vid första mötet föreslog att kommittén skulle hålla sina möten på engelska, fick de avslag. Det står nämligen i strid med Språklagen, enligt ordföranden Kristina Eneroth.

– Även om sammanträdena hålls på engelska så måste all dokumentation, minnesanteckningar etcetera skrivas på svenska enligt Språklagen. Beredande organ måste ofta arbeta med korta tidsfrister och att då fullt ut kunna hantera alla dokument på två språk parallellt är svårt, säger Kristina Ekeroth.

På samma sätt är det alltså i alla universitetets beslutande organ. Men Tora Törnquist, ordförande för Lunds universitets studentkårer, menar tvärtom att språkkravet kan bryta mot lagen.

– Språklagen medger utrymme när det finns en annan lag som föreskriver något annat. Enligt Högskolelagen har studenterna rätt att vara representerade, och då menar vi att den lagen har företräde, säger hon.

– Alla möten vid universitetet kanske inte måste hållas på engelska, men man borde kunna översätta dokument och använda tolkar.

Att internationella studenter utesluts är ett demokratiproblem, enligt Tora Törnquist.

– Dels är det ett förtroendeproblem för kårerna, eftersom vi ska representera alla. Internationella studenter är en speciell grupp med särskilda frågor, exempelvis språk och avsaknaden av ett socialt skyddsnät. Dels är det ett problem för universitetet, om det verkligen vill vara ett internationellt universitet, säger hon, och fortsätter:

– Kravet leder till att vi får välja mellan att välja bort engelskspråkiga studenter eller att förlora den studentrösten eftersom de inte förstår vad som sägs.

Internationaliseringskommitténs ordförande Kristina Eneroth utreder nu hur frågan ska lösas. Vid första mötet valde man att hålla några rena informationspunkter på engelska. Marco La Rosa själv tror att valet av honom som studentrepresentant kommer att innebära en förändring.

– Lunds universitets studentkårers val är en stark signal till universitetet om att internationella studenter ska ha tillgång till beslutsprocessen, menar han, och tillägger:

– Vi är studenter – svenskar, européer, ickeeuropéer, vi borde alla ha möjlighet att framföra vår åsikt.

Orimliga visumkrav och bristande representation – läs Lundagårds reportage om internationella studenter i motvind här.