Rektor: Filosoferna ska lämna Kungshuset

- in Studentliv

I går klubbade fakultetsstyrelsen att filosoferna ska lämna Kungshuset 2014. Någon möjlighet för studenterna och personalen att välja att flytta tillbaka har egentligen aldrig funnits hävdar rektor Per Eriksson.

I juni 2010 verkade det som att en långkörare faktiskt var över. Filosoferna skulle få fortsätta bedriva forsknings- och utbildningsverksamhet i Kungshuset om de så önskade, tack vare att rektor Per Eriksson gav ett löfte om att universitetet centralt skulle stå för hyran för Kungshuset. Ett beslut baserat på att filosofistudenterna konsekvent tidigare framfört att de vill vara kvar i huset.

2010 sades det att studenterna och personalen själva skulle komma att få välja om de önskar återvända till Kungshuset efter en planerad renovering av byggnaden, som omfattar bland annat ett nytt ventilationssystem samt handikappanpassning. Det är dock ett alternativsom idag inte längre verkar ligga på bordet efter att fakultetsstyrelsen i onsdags beslutat om en permanent flytt till det planerade nya studiecentrat LUX.

Enligt rektor Per Eriksson har det aldrig heller funnits en möjlighet för studenterna att själva besluta att flytta tillbaka om de hade önskat.

Det stämmer alltså inte vad som uppgetts i tidigare artiklar att du gett studenterna ett löfte om att stå för hyran om de vill stanna?

– Nej, det var ett löfte till HT-fakulteten, inte till studenterna, att det skulle lyftas ett ekonomiskt ansvar från dem fram till den planerade flytten. Det har pratats om olika alternativ för Kungshuset efter renoveringen och ett av alternativen var att filosoferna kanske skulle flytta tillbaka, men det är inte längre något som kommer att hända.

Björn Petersson, prefekt på Filosofiska institutionen, har inte själv sett styrelsens protokoll ännu men konstaterar att fakultetsstyrelsen ändrat uppfattning i frågan om institutionens möjlighet att flytta tillbaka.

– De har omprövat det tidigare beslutet som innebar att rektorn erbjöd sig att betala hyran, men varför de omprövat det vet jag inte.

– Jag tror dock inte att det är rektorn själv som har dragit tillbaka erbjudandet, säger han.

Vad Björn Petersson själv tycker om beslutet är inget han vill prata om förrän institutionsstyrelsen har kunnat träffas och prata om det i nästa vecka.

Från den Humanistiska och Teologiska studentkårens håll ser man enligt uppgifter på deras egen hemsida, positivt på flytten till LUX 2014. Enligt ett PM från kåren (se nedan) kommer LUX att innebära en markant förbättring av studiemiljön.

Daniel Kraft, ordförande för filosofiska studentrådet är positiv till det senaste beslutet, trots ett tidigare massivt motstånd från studenternas håll.

– Vi inom studentrådet har pratat om det och trots delade meningar tror vi att vi slutändan tjänar på det.

Varför då?

– Vi får tillgång till fler studentplatser och även lunchrum med microvågsugnar och liknande. Dessutom tror jag att den praktiska innebörden blir att filosoferna kommer att spendera mer tid i skolan när det kommer att finnas fler salar att utnyttja.

Per Eriksson uppger två skäl som talar för att filosofernas flytt från Kungshuset är permanent.

– Dels så förordnar HT själva i sin skrivelse att flytten ska bli permanent, och dels så vet vi nu att tillgängligheten kommer att bli ett problem i Kungshuset efter renoveringen. Mindre volym gör det svårt att flytta tillbaka. Däremot kommer byggnaden att fortsätta vara i universitetets händer, men vilken verksamhet som kommer att bedrivas där i framtiden vill jag inte spekulera i.

Men filosoferna kommer inte tillbaka?

– Nej, de gör de inte.

Men Daniel Kraft verkar ändå inte riktigt ha släppt tanken på en fortsatt framtid i Kungshuset.

– Visst, kärleken till ämnet är större än till en byggnad men en flytt är både på gott och ont.

– Jag hoppas ju att vi kommer att få flytta tillbaka efter renoveringen, det är en såpass anrik byggnad. Men det är min personliga åsikt.

[poll id=”51″]

Kårens senaste utlåtande i ärendet.

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/12/filosofen-och-lux.pdf

Läs mer:

Lux i startgroparna – men vad händer med kungshuset?

Studenterna blir kvar i Kungshuset

Studenterna i Kungshuset kan tvångsförflyttas

Universitetsledningen skjuter upp beslut om Kungshuset

Beslut om Kungshuset skjuts upp en gång till

Lundagård har försökt att nå HT-fakultetens dekan Lynn Åkesson under dagen för ytterligare kommentarer.