Studenträttigheterna ses över – igen

”Bör” eller ”ska” exempelvis tentor rättas inom 15 arbetsdagar från provtillfället. Oklarheter i tolkningarna gör att studenternas rättigheter återigen skickas på utredning.

Det kan tyckas enkelt. Det är det inte. På universitetsgemensamma utbildningsnämndens möte under gårdagen beslutades att rättighetslistan ännu en gång ska ses över av universitetets jurister. Detta för att utreda möjligheten att höja statusen på studenternas rättigheter från riktlinjer till mer bindande föreskrifter, innan det nya förslaget skickas ut på remiss för att få ytterligare kommentarer.

”Bör” eller ”ska” exempelvis tentor rättas inom 15 arbetsdagar från provtillfället? Det är bland annat den frågan som skiljer det som nu ska utredas. Lunds universitets studentkårer, Lus förespråkar en uppgradering av rättigheterna från riktlinjer till föreskrifter, vilket hade gjort rättigheterna mer bindande.

Det är spelrummet i riktlinjerna som Lus ställer sig kritiska till, då den svaga formuleringen återkommande har resulterat i att de inte efterlevs, menar Lus ordförande Tora Törnquist.

— Vi är samtidigt medvetna om att universitetet bara får förmedla föreskrifter om det har grund i lag och förordning, säger Tora Törnquist.

Poängen är att en student inte ska kunna förbindas till ett regelverk som inte tas upp i Högskoleförordningen.

– Därför är en väldigt komplex juridisk fråga, säger Tora Törnquist och fortsätter:

– Vi har arbetat hårt med att uppdatera rättighetslistan och tycker det är viktigt att den implementeras på ett sätt så att den verkligen tillämpas.

Utbildningsnämndens ordförande, prorektor Eva Wiberg, berättar att universitetet kan ställa upp föreskrifter för anställda, men inte på samma sätt för studenter.

– Jag tror inte det är en framkomlig väg att införa föreskrifter om organisationen inte är mogen för det, säger Eva Wiberg och fortsätter:

– Vi måste först reda ut de oklara bitarna så att det blir tydligt vad vi kan kräva av våra anställda och studenterna.

På mötet beslutades även att en uppföljning ska göras gällande studenters möjlighet att spela in föreläsningar. Utredningarna beräknas hålla på under våren och det är osäkert om remissrundan blir klar innan nästa möte i mars. Enligt prorektorn Eva Wiberg är det mer troligt att frågorna kommer upp till det efterföljande mötet i april.

Läs även:  Studenterna står utan rättighetslista