Kåren står nu bakom permanent flytt

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Humanist- och teologkåren tar ställning. Nu är de för en permanent flytt av filosoferna från Kungshuset till Lux.

 

Efter ”svag uppslutning” på det informationsmöte som Humanist- och teologkåren, HTS, bjudit in till för att skaffa beslutunderlag fanns inte mycket nytt att tillföra.

– Det var bara fem filosofstudenter där och sammantaget 20 studenter och kårrepresentanter, så det var långt färre än vi förväntat med tanke på debatten, säger kårens ordförande Clara Lundblad.

Ni har inte fått in kommentarer till underlaget från annat håll?

– Nej, det har vi faktiskt inte.

När kårens fullmäktige i tisdags skulle ta ett ställningstagande det därför ett ja i frågan om en permanent flytt.

I tidigare underlag har en ”bättre miljö” med tre gånger större utrymme för institutionen och möjligheter för samarbete inom humanioraområdet lyfts fram.

I fullmäktiges ställningstagande är det ökad tillgänglighet och ”bättre förutsättningar” för studentrepresentation som anges.

– Vi lyfter även fram att kåren ställer sig positivt till en sådan infrastruktursatsning på Humaniora som också sker med byggandet av Lux, säger Clara Lundblad. 

Kåren har alltså svängt i frågan, tidigare ställde ni er negativa till en permanent flytt? 

–  Nej, egentligen så har vi tidigare bara sagt att vi står bakom studentrådet, och eftersom de har ändrat sig så skapar det också nya förutsättningar för oss att ta ställning i frågan, säger Clara Lundblad.

— Det är också en rättvisefråga, de andra institutionerna som ska flyttas till Lux har också varit preliminärt negativa, men har vikt sig efter att de har sett underlaget. Bara för att filosoferna har tagit mer plats i debatten, så kan vi inte låta oss påverkas, säger Sam Leissner, tidigare vice kårordförande och styrelseledamot i fullmäktige.

Kåren ska nu sammanfatta sitt ställningstagande i en skrivelse som ska skickas till berörda parter.

— Kårens fullmäktigerepresentanter ska även dela ut ställningstagandet på Filosofiska institutionen vid tillfälle och svara på frågor, men där är datum inte bestämt, säger Clara Lundblad.

Fakta

[checklist]

”En långsiktig satsning” 

  • Under tisdagens fullmäktigemöte beslutades också att HTS ska införa en tredje heltidarpost till nästa verksamhetsår. Senast som kåren, då i form av endast humanistkåren, hade tre ordförande var år 2010.
  • De tre presidialerna ska dela på den externa representationen/ utbildningsbevakningen och det studiesociala ansvaret.

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.