Demonstranter utkörda av polis: ”Våldsamt”

Efter ett möte i Kungshuset mellan prorektor Lena Eskilsson, vicerektor Jimmie Kristensson och representanter från tältaktionen blev demonstranterna avlägsnade av polis.
– De drog oss ner för trappan med huvudet först, säger Sunniva, en av representanterna vid mötet.

Enligt representanterna från demonstrationen ska de ha suttit kvar i en soffa när rektorerna inte kunde komma överens om en ny tid för nästa möte. Representanterna menar att de satt kvar i soffan i ungefär 20 minuter innan de blev utkörda ur byggnaden med våld.

– De drog oss ner för trappan med huvudet först, säger Sunniva, en av representanterna vid mötet.

Men har inte polisen rätt att bära ut er?

– Jag tror det är viktigt att poängtera att vi var inbjudna till detta möte. Det var inte satt någon bestämd tid på hur länge mötet skulle vara och det fanns ingen agenda för mötet, säger Sunniva.

Polis på plats menar att representanterna hade blivit misstänkta för olaga intrång om de suttit kvar och säger att ingripandet inte var våldsamt.

Universitetsledningen bekräftar att tre personer blivit eskorterade ut av polis, då byggnaden inte är en allmän plats. De säger att studenterna inte ville lämna lokalen efter att mötet förlängts med 20 minuter.

Representanterna menar att själva mötet inte blev speciellt produktivt.

De fortsätter att repetera och undviker varför de inte har agerat i det hela taget. De tycker vi är väldigt oroande, med tanke på att palestinska studenter och akademiker på institutionen väntar på ett centralt budskap om att de inte blir tagna för givet, säger Sunniva.

– Vi presenterade dem med ett ”solidarity statement” som de eventuellt kunde värdera och diskutera. Det tog med sig det vidare och sa att de skulle diskutera det med Erik (Renström, rektor vid Lunds universitet).

Var det något mer konkret framkom på mötet?

– Vi tog upp innebörden av att de inte svarade oss. Att det är mycket diskriminering och censur och olika former av rasism på den här institutionen. De hade ingenting att riktigt svara på det. Inte ens beklaga att det sker, säger Emily, som var representant på mötet.

Sunniva säger också att hon är besviken att det tog sju månader att få till ett möte och att universitetet då inte hade några intentioner att tillmötesgå demonstranternas krav.

– Det känns jättetråkigt att ingenting har blivit besvarat. Jag känner en djup sorg och besvikelse över den institution jag pluggar på, säger Sunniva.

Demonstranter höll upp banderoller inne i, och sedan utanför, AF-borgen. Foto: Isak Aho Nyman

Förra veckan var Erik Renström, rektor vid Lunds universitet ute bland demonstranterna för prata om ett planerat möte. Demonstranterna menade då att mötet skulle ske ute bland tälten och att rektorn erbjudit detta, medan rektorn sa att mötet skulle ske med representanter inne i Kungshuset.

Detta var inget som demonstranterna ville och det blev därför inget möte.

Under torsdagsförmiddagen valde de trots allt att ha ett möte med universitetsledningen, inne i Kungshuset.

Vad har förändrats sedan dess?

– Efter att mötet inte blev av så har vi haft väldigt mycket mejlkontakt om olika alternativ på möten. De har vägrat att möta oss någonstans kring detta, utan varit fast vid att vi ska vara max tre representanter inne på kontoret, bakom stängda dörrar, säger Emily. 

– Och vi känner, för att kunna komma någonstans, så måste vi i alla fall ta ett möte. Men vi tycker att det är extremt sorgligt att de inte kan stå för det de säger inför alla studenter och akademiker och så vidare.

Den 31 maj är det doktorspromotion vid Lunds universitet. Som tradition brukar kanoner avfyras nära den plats där demonstranterna befinner sig. Sunniva och Emily tror dock inte att de kommer flytta på sig för det, men menar att det är ett beslut som tas demokratiskt inom rörelsen.

– Vi blir nog här tills kraven möts. Det finns förhållandevis ingen intention från administrationen att möta oss på ett produktivt sätt, säger Sunniva.

– Vår rörelse kommer att fortsätta tills Palestina är fritt, säger Emily.

Men om kraven aldrig möts, kommer ni vara kvar till vintern då?

– Återigen demokratiskt. Vi får fatta det beslutet tillsammans och återkomma i det fallet att vi skulle ändra spår på hur vi framför de här kraven, säger Emily.

Ställföreträdande rektor Lena Eskilsson skriver i ett mejl via universitetets pressansvariga att de jobbar aktivt med dessa frågor. 

”Vi är medvetna om vilka etiska aspekter som finns på forskning, utbildning och samverkan. Universitetet arbetar löpande och aktivt med dessa frågor, inte bara i denna situation utan i alla samarbeten”, skriver hon i mejlet.

De hänvisar till Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) uttalande.

”Sveriges lärosäten understryker vikten av och värnar yttrandefrihet och akademisk frihet. Fredliga demonstrationer under lagliga former är varje samhällsmedborgares rätt att även studenter och personal på universitet och högskolor har rätt att framföra sina åsikter.”, står det på SUHF:s hemsida.

”Svenska universitet och högskolor har inte i uppdrag eller mandat att driva utrikespolitiska frågor. Det betyder att varken medarbetare, studenter eller intressegrupper kan förvänta sig att universitet och högskolor, som arbetsgivare eller utbildningsanordnare, ska manifestera utrikespolitiska uppfattningar eller ta ställning i utrikespolitiska frågor. Akademin ska stå fri från påtryckningar”.

Lena Eskilsson berättar under fredagen mer ingående vad som hände under mötet, från universitetledningens synvinkel.

– Vi tänkte att vi skulle ha en dialog och lyssna på varandra, men varken jag eller Jimmie (Kristensson) tyckte att vi kunde få en fungerande dialog på mötet. Efter ungefär 40-45 minuter valde vi att avsluta.

Under mötet räckte representanter från tältaktionen över en petition till rektorerna. Enligt Lena Eskilsson ville de att rektorerna skulle skriva på petitonen under det pågående mötet. 

–  Vi sade att det kommer vi inte göra, utan att vi tar det här med oss och pratar om det. Sen får vi ha ett nytt möte, säger hon. 

Vad handlade petitionen om?

– Det handlade om ett uttalande som Lunds universitet skulle göra angående den pågående konflikten.

Att representanter blev avvisade från Kungshuset av polisen säger hon ska ha skett efter att de vid upprepade tillfällen bett dem att lämna byggnaden efter mötet avslutats. 

–  Det är ju ingen allmän plats. De hade alla möjligheter att resa sig ut och gå självmant. Sen hoppas jag verkligen att det inte skedde något polisvåld i samband med att de eskorterades ut.

Lena Eskilsson säger att det inte var dem personligen som kontaktade polisen. 

– Det är inte vi som ringer in polisen, utan vi har såklart säkerhet i våra hus. Exakt hur vi jobbar där vet jag inte om jag ska gå in på. Men polisen kom dit eftersom vi på alla sätt försökte få dem att lämna frivilligt.