Öppning!

- in Nyheter

Hej, det är jag som ska vara skribent här på studentlivsbloggen. Jag förstår att frågorna ”Vem är du?” och  ”Vad ska du skriva om?” uppstår.

Man kan utröna ett bra svar på första frågan om man läser bylinen till höger. Det kan dock kan det vara på sin plats att jag förklarar närmare för att man ska få en nästintill komplett bild av hur jag fungerar.

Ett av mina största karaktärsdrag, är att jag kan vara mycket kritisk och ifrågasättande vilket jag finner trivsamt, då det öppnar upp för diskussion– som i sin tur ger otroligt mycket kunskap och fler perspektiv att titta på världen ur. Man får större förståelse över saker och ting och varför de ter sig som de gör, om man har fler perspektiv att titta ur, anser jag.

Utöver detta och det som står i bylinen kan jag vara en rätt så sorglös person som anser att en positiv attityd och ett leende gör skillnad i varje given situation. Man vill nog gärna tro att eftersom jag kan vara kritisk, att det borde utesluta en positiv attityd, det gör det inte i detta fallet. Detta för att jag har upptäckt att man inte behöver titta ur endast ett par glasögon, vilket man enligt mig, inte heller bör. Man behöver bara veta när de olika perspektiven är mer eller mindre gynnsamma för en och ens omgivning. Valet är ens eget.

Vad kommer jag att skriva om då? För att vara lat och citera mig själv – ”Där kommer jag skriva utifrån ett bredare perspektiv. Jag kan komma till att skriva om allt från livets mest triviala ting, till att diskutera kontemporära problem och uppståndelser som jag anser bör belysas.”

Avslutningsvis, vill jag bjuda in er till min värld och hur jag ser på denna, genom att be er om att göra en sak. Nästa gång ni åker buss eller tåg, kolla på de som springer för att hinna med. Hur springer de egentligen? Finns det till exempel någon skillnad på hur män och kvinnor springer? Det jag tror att ni kommer att upptäcka är att män och kvinnor springer olika och då kan man ställa sig frågorna ”Varför?” och ”Är dessa ens medvetna om det?”.

 

Välkomna till min värld! ;D

 

T.

Vill du läsa Tanjas tidigare span i studentlivet? Spana in Novischbloggen på Lundagard.se