Blockens satsningar måste kombineras

Sossarna och Alliansen liknar på många sätt varandra, men i utbildningspolitiken finns en tydlig skiljelinje. Frågan är dock om inte de två positionerna måste kombineras om vi inte ska stå med brallorna nere vid nästa kris. Det frågar sig Henrik Jonsson, utbildningspolitisk krönikör.

 

Regeringen och Socialdemokraterna har båda identifierat samma problem kring vilket man valt att lägga sina utbildningssatsningar. Den stegrande ungdomsarbetslösheten har fått politikerna att skjuta förslag vilt omkring sig. Hur man valt att satsa skiljer sig dock avsevärt. Regeringen å sin sida vill skicka ungdomen in på yrkesutbildningar, medan Socialdemokraterna vill låta alla läsa upp sina betyg för att forsla dem vidare till högskolan.

Man hör ofta att skillnaden på höger och vänster i dagens politik inte är så stor. Det är delvis sant. Främst på grund av att vänstern inte vågat profilera sig av rädsla för att förlora mittenväljarna i Stockholm. I synen på utbildning finns emellertid en ganska skarp skiljelinje. Utbildningsminister Jan Björklund har redan reformerat fram möjligheten att genomgå gymnasieutbildningar utan att ”tvingas” till allmän högskolebehörighet. Budgetpropositionen som släpptes häromveckan ger ytterligare pengar till yrkeshögskolan. Lösningen är alltså att specialisera den utsatta gruppen med yrkesbehörigheter.

Socialdemokraterna vill göra nästan precis tvärtom. Att gymnasiet ska bli obligatoriskt vid ett maktövertagande har vi redan hört. I går kom så förslaget att ungdomar som inte klarat gymnasiebehörighet ska gå i obligatorisk sommarskola och läsa upp betygen för att på sikt bereda väg för högskolestudier. Man är alltså överens om att ungdomsarbetslösheten ska utbildas bort, men oense om på vilket sätt.

Vad är då bäst? Att omvandla arbetslösa till hantverkare eller till beteendevetare? Det frestar på att svara det senare då industrin blir mer och mer automatiserad och att vi mer och mer övergår i tjänstesamhälle, vilket kommer leda till överflöd av hantverkare. Å andra sidan är människor olika. Hur gärna vi än vill kan inte alla bli akademiker, främst eftersom många själva är ointresserade av att sitta med näsan i en bok hela livet.

Den bästa lösningen vore nog en kombination. Satsa för all del på yrkeshögskolan, men inför obligatoriskt gymnasium. Vi måste vara beredda på att fler industrijobb kan försvinna framöver, och då kanske vi behöver nya utbildningsåtgärder för våra hantverkare. Satsningar som blir billigare om de redan har högskolebehörighet.