De vill ha studieplatser i borgen

- in Nyheter, Studentliv

Pluggrum för studenter i AF-borgen. Det kan bli verklighet till årsskiftet när många lokaler blir tomma.

– Vi vill gärna hitta något som gör att det blir ett stort studentflöde, säger Stina Åkesson, vd för AF-borgen.

 

När AF Bostäder flyttar ut från sina lokaler i borgen vid årsskiftet behöver AF Borgen AB hitta nya hyresgäster. Stina Åkesson har därför föreslagit för universitetsledningen att lokalerna på fjärde våningen skulle kunna bli studieplatser.

– Vi har lämnat ett sådant förslag till universitetet, men de har inte återkommit än, säger hon.

Nu är det upp till universitetet att avgöra om det är något som man vill diskutera, säger Stina Åkesson. Vad det skulle kosta är dock för tidigt att säga.

– Det beror på i vilken omfattning det blir, säger hon.

Nu är det också bestämt vad som ska hända med de lokaler som blir tomma på tredje våningen. Som Lundagård tidigare rapporterat så kommer flera verksamheter att flytta in och bilda ett studentlivscentrum.

Akademiska föreningens presidium och utskott, studentkårssamarbetet Lus, Doktorandkåren och nationssamarbetet Kuratorskollegiet kommer att bilda kollektiv i AFB:s lokaler.

Något som Stina Åkesson tror kommer att främja studentlivet.

– Att på ett otvunget sätt träffa varandra skapar en kreativ miljö, säger hon.