”Vi måste få känsla för skrivandets tonarter”

- in Nyheter

Hur kommer vi tillrätta med den låga läs- och skrivförmågan på universitetet? Under torsdagens frukostsamtal i Athen dukades ett smörgåsbord av lösningar upp på hur man bör återerövra studenternas akademiska fingerfärdighet. 

Lärare på universitet och högskolor har slagit larm om allvarligt låga nivåer på läs- och skrivförmåga bland svenska studenter. Ebba Lisberg-Jensen, doktor i humanekologi vid Malmö högskola och en av paneldeltagarna, är en av dessa. I en intervju med tidningen Universitetsläraren menade hon att studenter förvisso kan vara skärpta, men att många språkligt befinner sig på 13-åringars nivåer.

Men i stället för att beklaga situationen blev ett av frukostsamtalets fokus lösningarna. Elisabet Wilhelmsson från studieverkstaden, Lunds universitets stödverksamhet, tyckte att det borde satsas mer på skrivcentrum.

– Internationellt finns stora studentnära verksamheter, så kallade writing centers där studenter kan träna på skrivandet. En vecka innan kursstart kan lärosätet också erbjuda skrivarveckor där man kopplar på den egna reflektionen. En vecka kan göra under.

Det fanns också en enighet bland paneldeltagarna om att studenter behöver bli bättre på att ha tråkigt och lära sig vara tålmodiga läsare.

–Tragglande och tålamod är två fina t:n. Du måste ha tålamod, precis som när du bakar bröd måste du knåda ett tag. Kunskap handlar om odling, växande och bearbetning. I dag får man inte traggla, det gör att färdighetsträningen stryker på foten och tyckandet hamnar i högsäte, säger  Elisabet Wilhelmsson.

Hon fick medhåll av Ebba Lisberg-Jensen, som också ansåg att det borde finnas mer transcendens i skolan, alltså försök att gå utöver den egna förmågan.

– Inom idrott är det vanligt att trimma sig. Men inom skolan i dag gör elever bara tillräckligt men ribban höjs inte. I skolan måste det finnas transcendens, att gå utöver sig själv. Bristen på transcendens gör att lärarsystemet är så passivt.

Vad kan man då göra?

– Skriv! uppmanar Elisabet Wilhelmsson och får medhåll av sin samtalspartner under frukosten.

– Att skriva är som att musicera, säger Ebba Lisberg-Jensen och fortsätter:

– Vi måste träna upp våra förmågor. Det handlar om träning, och att få känsla för skrivandets tonarter.

Nästa frukostsamtal går av stapeln den 29:e maj klockan 08:00 i Athen, AF-borgen.