Utökat studiestöd ska minska dramatiska avhopp

- in Nyheter, Studentliv

Drygt 40 procent av ämneslärarstudenterna hoppade av programmet fram till juni 2012. Nu får Campus en utökad studieverkstad för att motarbeta avhoppen.

 

Från det att ämneslärarutbildningen etablerades 2011 till och med juni 2012 hade ca 40 procent av studenterna avslutat sina studier. Ett återkommande skäl anges vara en upplevd brist på studiestöd.

Som lösning på avhoppen ska Studieverkstaden, som fungerar som ett stöd för studenter som vill förbättra sin studieteknik, mobilisera delar av sin verksamhet på Campus Helsingborg. Detta enligt beslut fattat av prorektor Eva Wiberg.

– Studieverkstaden har redan studerat verksamheten under vårterminen och kommit med förslag på vad man ska kunna åtgärda. De är också en resurs för undervisande lärare i den mån att alla är införstådda med att de finns på plats för att hjälpa, säger utbildningschef på ämneslärarutbildningen Sinikka Neuhaus.

Första året 2013 avsätts 170 000 kr för projektet. Insatsen ökar sedan successivt till 184 000 till och med 2016. Enligt beslutet motsvarar detta en 30 procentstjänst.

Även andra åtgärder tas till för att förhindra ytterligare avhopp. Däribland genomförs en mentorsutbildning för 10 personer i samarbete med Utbildningsvetenskapliga studentrådets ordförande Rickard Lennermo.