Erfarenheter som behövs

Om ökad kontakt med näringslivet är efterfrågat, men studenterna inte vågar jobba extra på grund av fribeloppet, varför inte då bara avskaffa gränsen?

Det undrar Isak Engqvist, utbildningspolitisk krönikör.

 

Det märks att det är studenttider. Gator fylls med firande gymnasister som tar klivet ut i arbets- eller studentliv. För oss som är inne i högskolestudiernas värld är snart ännu en termin slut och många söker sig ut efter sommarjobb.

Arbetet på sommaren och till viss del under terminerna ger inte bara extra pengar, utan också arbetslivserfarenhet, något som fler och fler arbetsgivare efterfrågar. Studentmedarbetarsystemet stärker just kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Detta genom att du som student vid sidan av utbildningen också kan arbeta med något som är relevant för dina studier.

Tyvärr visar undersökningar att fribeloppet, som lägger ett tak på hur mycket pengar du får tjäna, gör att studenter väljer att inte söka arbete eller väljer att jobba mindre. I Studiesociala kommitténs betänkande 2009 konstaterades att 35 procent av studiemedelstagarna skulle ha jobbat mer utan fribeloppet. Förra året kunde fackförbundet Unionen redovisa att nästan hälften av studenterna tackar nej till jobb på grund av fribeloppet och att en majoritet skulle jobba mer om det togs bort.

Från 2010 har fribeloppet höjts ganska mycket från 107 000 kr till 142 400 kr. Men trots detta ser ändå en majoritet av studenterna i unionens undersökning fribeloppet som ett hinder. Det är alltså ett hinder för studenter att komma i kontakt med arbetslivet och något som bidrar till den allt för stora distans som unga i dag har till arbetsmarknaden.

Region Skåne har de senaste åren infört ett system med studentmedarbetare, där man jobbar en liten del under terminerna, men kan sedan under sommaren gå upp i tjänstgöringsgrad. Detta system stöddes av alla partier i fullmäktige. Men heltidsjobb på sommaren och extrajobb under terminerna riskerar att leda till att studenterna slår i fribeloppstaket. För att få fler sökande till detta projekt borde regionpolitikerna ligga på sina kollegor på riksplanet så att fler driver frågan om ett avskaffande av detta hinder mot arbete.

Visst ska studiemedlet möjliggöra heltidsstudier, men samtidigt ska det inte lägga hinder i vägen för studenternas möjlighet att jobba vid sidan av. Kan ett avskaffande av fribeloppet göra att fler studenter får möjligheten till bra arbetslivserfarenhet, kan det verkligen vara något som är guld värt efter examen.