Karnevalens skattesmäll står kvar

- in Karneval, Nyheter
@Jacob Hederos

Förvaltningsrätten i Malmö går på samma linje som Skatteverket i fallet rom rör de 5 000 karnevalisternas gratismat. De sociala avgifterna på 108 430 kronor står därför kvar.

 

– Vi kommer antagligen att försöka gå vidare med detta, men det är en fråga som vi får utreda gemensamt med tidigare karnevalsledning, säger Clara Luthman, kommunikationschef på Lundakarnevalen.

Den mat och dryck som de ideella karnevalisterna fick gratis under karnevalen 2010 ansågs vara skattepliktig för arbetsgivaravgifter enligt Skatteverket. De krävde därför karnevalen retroaktivt på 108 430 kronor utifrån de uppgivna 1 800 000 kronorna i soulageringskontot.

Men egentligen skulle Lundakarnevalen inte behöva betala skatt, då reglerna kring intern representation gör det möjligt att ge de aktiva mat och dryck utan att behöva betala sociala avgifter.

Reglerna grundar sig dock på att detta bara kan ske om bokföringen är tillräcklig. 

Beslutet från förvaltningsrätten håller med Skatteverket om att Lundakarnevalen inte har kunnat visa upp detta underlag.

Även om karnevalen kunnat visa upp medlemsförteckningen har de inte redovisat vilka som deltagit vid de enskilda tillfällena.

– Det är det som vi främst saknar, säger domare Lena Wallin Dreifaldt.

– Vi har ju egentligen allt detta underlag samlat, men det har aldrig varit något som varit i fokus för vårt ärende, säger karnevalsgeneralen 2010 Erik Neppelberg, som har varit med och berett fallet.

– Vi tycker fortfarande att det viktiga är att karnevalen, och de andra delarna av studentlivet, inte ska anses vara arbetsgivare.

 

Karnevalen arbetar därför vidare för att de engagerade i studentlivet ska anses vara medlemmar i en hobbyverksamhet och därför inte ha samma krav på den interna representationen.

– Det känns ju märkligt att det inte ska finnas något utrymme för att människorna i studentlivet som sliter ideellt kan vara med på hobbybasis. Vi kommer att ses i slutet av veckan för att diskutera hur vi ska gå vidare i målet, säger Erik Neppelberg.Kommer förvaltningsrättens beslut att få konsekvenser för er bokföring inför nästa karneval?

– Det vet vi inte ännu, vi får se, säger Clara Luthman.