Regelbrotten är mer regel än undantag

- in Nyheter
@Tor Gasslander

Att Lunds universitets rektor tvingas återkalla ett beslut från en fakultet är mycket ovanligt. Doktorandsektionens ordförande och doktorandombudsmannen är dock eniga: På många håll struntar fakulteterna helt i att följa sina egna regler.

Fallet med doktoranden från Iran som förlorade sin tjänst vid LTH på felaktiga grunder var redan från början problematiskt, enligt Aleksandra Popovic, doktorandombudsman.

– Jag önskar ju att man hade tagit tag i den här situationen från första början, det tycker jag inte att man har gjort.

Solklart regelbrott

Det tog ett helt år från det att doktorandens antagningsbeslut drogs tillbaka av LTH tills det att återkallades av universitets- styrelsen, och att hennes handledare överhuvudtaget var inblandad i utredningen var ett solklart regelbrott, menar Popovic.

– Jag anser att handledaren var jävig och att han borde avstått från att ta tag i frågan. Och det är dessvärre fall i en lång rad av regelöverträdelser, säger hon.

– Det är ett attitiydproblem. Jag tror att handledaren än i dag inte förstår att han har gjort något fel. Det finns en all- män inställning på universitetet att man inte behöver följa regler, och att man inte heller tar reda på vilka regler som finns.

Hemsydda lösningar

Aleksandra Popovic får medhåll från Kerstin Johnsson, ordförande på doktorandsektionen på LTH:

– Det här med att man inte följer regler är något som gäller rent allmänt. Man har egna hemsydda lösningar där man tolkar reglerna fritt. Så är det över hela fältet, både på universitetet och LTH.

Kan inte delegera bort ansvar

Ytterst ansvarig är enligt Aleksandra Popovic faktiskt universitetets högsta chef, rektor Per Eriksson. Det är hans makt som delegerats i flera led ned till fakulteten. Men att han faktiskt ser över beslutet från LTH är ett gott tecken.

– Om man får reda på att regler inte följs så måste man ta sitt ansvar och se till att de följs. Man kan delegera bort uppgifter, men man kan inte delegera bort sitt ansvar.