"De har fått varningen nu"

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Dokumentationen kring mobbningsgruppen LUG är inte tillräcklig. Därför lyfter inte prorektor Annika Mårtensson på Lunds tekniska högskola ärendet till disciplinnämnden.

Studenterna i mobbningsgruppen LUG som trakasserade sina kvinnliga medstudenter vid bland annat förra årets nollning slipper disciplinpåföljd.

Anledningen är bristande underlag i dokumentationen kring kränkningarna.

– Det är inte helt enkelt att få enskilda studenter att ställa upp och vittna emot andra studenter, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH.

Förs diskussioner

Annika Mårtensson berättar att de tagit kontakt med de inblandade och försökt samla dokumentation i form av till exempel vittnesmål. Dessutom förs diskussioner med universitetets jurister ifall det insamlade materialet är tillräckligt för att kunna leda till disciplinnämnden. Det är osäkert kring vad disciplinnämndens dom skulle bli, men förmodligen hade studenterna blivit avstängda en viss tid.

– Det är inte glasklart eller enkelt att utreda det här. Nu är alla tillbaka på LTH och händer det något med dem igen så får vi undersöka det och se hur vi går vidare. Men i nuläget är inte disciplinnämnden aktuell, säger Annika Mårtensson.

Ny broschyr 

Inför höstens nollning har arbetet med värdegrundsfrågor intensifierats. Bland annat har en broschyr tryckts upp och delats ut till alla novischerna på LTH. I den står råd till studenter om vart de ska vända sig om de känner sig trakasserade och även förtydliga vad trakasserier och kränkningar är. Utöver det ska det hållas föreläsning om värdegrund för alla nya teknologer senare i september.

– Vi är inte där alla gånger trakasserierna sker och missar därför när det händer. Genom att informera hoppas vi kunna arbeta mer förebyggande, säger Annika Mårtensson.

Redo att agera

I våras fanns viss oro för att mobbningsgruppen LUG skulle sabotera höstens nollning. Men några sådana indikationer har inte Annika Mårtensson fått.

– Jag har inte hört något om det. Det finns god kontakt med phös och faddrar och vi har uppföljningsmöte varje vecka.

Vad gör ni om trakasserierna sker igen?

– Om något händer måste vi reagera, men det beror på vad som händer. De har fått varningen nu, säger Annika Mårtensson.