Universitetet uppmanar studenter att åka hem

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Lunds universitet uppmanar studenterna att bege sig hem. Uppmaningen kommer efter stormen Simones framfart under dagen.

Uppmaningen kom på universitetets Facebooksida vid tretiden på eftermiddagen.

– Vi pekar på att det kan bli kaotiskt för studenter och anställda att ta sig hem eftersom Skånetrafikens tåg slutar gå vid 16. Har man långt hem ska man planera att bege sig hemåt i god tid, säger Per Gustafson, säkerhetschef på universitetet.

Är några föreläsningar eller seminarier inställda?

– Alla chefer har blivit informerade och det är den ansvarige läraren som får ta beslut om de vill genomföra den planerade verksamheten.

Vad ska studenterna tänka på när de beger sig hemåt?

– Rör man sig i centrala Lund så finns det risk för att träd med mycket löv på kan gå av liksom tegelpannor kan också flyga av i vinden och slå ned på gatorna, säger Per Gustafson.

Beredskap hos AFB

På AF Bostäder är man också redo för stormen.

– Vi har en krisplan som vi använder ifall någon student skulle skadas av fällande träd eller om det uppstår skador på husen, säger Robin Heed, bostadsombudsman på AF Bostäder.

– Vill vill inte förstora upp stormen, men vi uppmanar våra boenden att använda sitt sunda förnuft. Underskatta inte stormen, säger Dag Oredsson, marknads- och kommunikationschef på AF Bostäder.