Kritiska ekonomer tar utbildningen i egna händer

- in Studentliv

Nationalekonomi är att ämne som har stått i förändring de senaste åren. Något som inte helt reflekteras av nationalekonomiutbildningen på Lunds universitet, tycker Cecilia Kahn och Evelina Nilsson. För att komplettera och kanske påverka sin utbildning har de nu startat föreningen Lunds Kritiska Ekonomer.

Diverse ekonomiska kriser har stått till grund för att nationalekonomi har hamnat i större fokus de senaste åren. I och med ökade diskussioner i världen har det skett stora utvecklingar och förändringar i hur ämnet behandlas. Teorier som tidigare varit i skymundan träder fram och påverkar diskussionen. Den här utvecklingen bör tas i beaktande när man utformar nationalekonomiutbildningar, menar Lunds Kritiska Ekonomer.

– Det har skett en jättestor förändring i stort sett under tiden vi har gått på universitetet, och vi tycker inte att den återspeglas i vår utbildning. Man kör på i gamla spår, säger Cecilia Kahn, nationalekonomistuderande. Hon är grundare samt ordförande för föreningen Lunds Kritiska Ekonomer.

Föreningens syfte är i första hand att fylla de luckor de har sett i nationalekonomiutbildningen på egen hand. Detta sker genom att arrangera föreläsningar som rör sig kring teorier som inte täcks under ordinarie undervisning samt samordna så kallade runda bordet-diskussioner. Föreningen arbetar i samarbete med institutionen och arrangemangen sker på skolan, men utanför ordinarie skoltid.

– Vi ska väl se till att vi får det vi efterfrågar. Lärarna är väldigt engagerade, så det är inte svårt att få till en föreläsning i till exempel schumpeteriansk eller marxistisk teori, säger Cecilia Kahn.

Lunds Kritiska Ekonomer vill påminna om att det finns andra teorier än den dominerande så kallade neoklassiska nationalekonomin, och att det är viktigt att man ifrågasätter nationalekonomins roll och anpassar diskussionen därefter.

– Nationalekonomi är inte statsvetenskap, men det är inte heller kemi. Vi är lite speciella på det sättet att vi sysslar mycket med matte och modellering, samtidigt som det är en samhällsstudie. Man får komma ihåg att det inte finns några sanningar att falsifiera. Det är en positiv vetenskap i den mån att den präglas av värderingar och verklighetsuppfattningar, säger Evelina Nilsson,vice ordförande för Lunds Kritiska Ekonomer, och fortsätter:

– Jag tycker inte riktigt att det kommuniceras i utbildningen, vilket kanske också ligger lite i den så kallade neoklassiska teorins natur, som är ganska statisk och strikt. De andra teorierna som kanske är mer tillåtande har tappats lite.

Alla som är intresserade är välkomna att gå med, och föreningens facebookgrupp har över hundra medlemmar.

– Det är ett ganska specifikt område. De som vill gå på sådana här evenemang och föreläsningar har ju förmodligen ett intresse sedan tidigare, tillägger Evelina Nilsson, och menar att det därför inte behövs regler på vem som får eller inte får var med.

Fakta

[checklist]

Lunds Kritiska Ekonomer

[/checklist]