Karnevalen kan stå utan AF-borgen

- in Nyheter, Studentliv
@Elin Sivard

Ge oss fyra mandat i karnevalsorganet – annars ingen hyressubvention. Det ultimatumet ställer styrelsen för Fonden för Yngligaborgens Bevarande till Karnevalsorganet. 

Fonden för Yngligaborgens Bevarande, som beslutar kring hyressubventioner i AF-borgen, beslöt på senaste mötet att ”bevilja Karnevalen 2014 en subventionsnivå på 31 % under förutsättning att Akademiska Föreningen erhåller fyra mandat i Karnevalsorganet.”. Det innebär att Lundakarnevalen blir utan ekonomisk hyressubvention ifall karnevalsorganet, som består av kårerna, inte går med på att öppna för fyra mandat till Akademiska Föreningen.

– Vi har budgeterat för att få subventioner eftersom vi är en erkänd studentförening i AF. Om vi inte får det kommer det innebära ekonomiska konsekvenser och då måste vi titta på alternativa lösningar, säger Fanny Ramel, karnevalsgeneral.

Vilken typ av lösningar skulle det vara?

– Det återstår att se. Vår förhoppning är att kunna vara i borgen, men har vi inte råd att vara där får vi titta på det då. Nu hoppas vi att de ska komma fram till en bra lösning så vi gemensamt kan skapa den bästa karnevalen någonsin, säger hon.

Inget ultimatum

Pål Katsler, vice ordförande i Akademiska Föreningens styrelse, tillika ledamot i styrelsen för Fonden för Ynglingaborgens Bevarande, håller inte med om att det är fråga om någon form av ultimatum. Han säger:

– Man kan ju tolka det som man vill såklart, men vi ser detta som något positivt. Det handlar om att vi tagit ett beslut om att vi gärna vill vara med och subventionera Lundakarnevalen. Mandaten är ett sätt för oss att ta plats där, att använda det som en kanal för oss där vi också kan ta ansvar.

Pål Katsler konstaterar att det stämmer att subventioner redan funnits sedan ett par år tillbaka och menar att det nu rör sig om en summa någonstans mellan 400 000 och 460 000 kronor.

Hur tänker ni kring relationen till kårerna?

– Det är klart att vi är måna om relationen till kårerna och alla våra syskon i Studentlund och tror att detta mottas positivt.

Ni såg inga alternativ till beslut kring subvention, vad gäller mandaten?

– Detta var ett enhälligt beslut från styrelsen där det som diskuterades

snarare rörde nivån på subventionen.

Kårerna fåordiga

Det är studentkårerna som äger Lundakarnevalen och de är de som utgör Karnevalsorganet. Clara Lundblad är ordförande för samarbetsorganisationen Lunds universitets studentkårer och ordförande för Karnevalsorganet. Hon säger:

– Vi kommer att lyfta frågan så att kårerna kan diskutera. Den är under beredning.

Hur skulle karnevalen påverkas utan subventionen?

– Vi måste prata med karnevalskommittén och kårerna innan vi vet det.

Hur uppfattar ni Fonden för Yngligaborgens Bevarandes styrelsebeslut?

– Det måste kårerna få prata om idag på ordförandekollegiemötet, säger Clara Lundblad.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.

 

Text: Elin Sivard och Carl-Johan Kullving