Två avstängda och en varnad

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Ytterligare fall av plagiat har upptäckts på universitetet. Samtidigt varnas en student för att ha stört undervisningen.

En juriststudent blir avstängd i fyra veckor för att ha plagierat en uppsats på första terminen. Först var sex veckors avstängning aktuellt, men eftersom det bara vara faktadelarna av uppsatsen som plagierats och att det gått lång tid sedan fusket genomfördes så sänker Disciplinnämnden straffet till fyra veckors avstängning.

Tre veckors avstängning får den student som under första terminen på socionomutbildningen plagierade en text från Stockholms Läns Landstings hemsida utan att ge referens. Fusket upptäcktes genom datorprogrammet Urkund och studenten får också straffet sänkt eftersom det är en mindre del av uppsatsen som är plagierad.

En psykologstudent var misstänkt för störande av undervisning och för att ha ägnat sig åt vilseledning. Hon ska ha haft bryskt och aggressivt tilltal och otrevlig ton under flera seminarier, föreläsningar och diskussionsgrupper. För detta fick hon en varning. Samtidigt misstänktes hon för att ha vilselett genom att skriva på en närvarolista för ett seminarium som hon inte var på. Men eftersom informationen om huruvida seminariet var obligatoriskt eller ej varit så otydlig från institutionens håll frias hon från misstanken.