YBB backar i karnevalsfrågan

Fonden för yngligaborgens bevarande tar tillbaka sitt ultimatum till Karnevalsorganet. Lundakarnevalen får nu 31 procent i hyressubventioner i AF-borgen.

För två veckor sedan rapporterade Lundagård om att Fonden för yngligaborgens bevarande, som beslutar om hyressubventioner för studentföreningar i AF-borgen och som  är en del av Akademiska föreningen, hade ställt ett ultimatum till Karnevalsorganet: 31 procent i hyressubvention mot att Akademiska föreningen fick fyra mandat i Karnevalsorganet.

Budgeterat för subventioner

Karnevalsorganet, som utgörs av Lunds alla studentkårer och som äger Lundakarnevalen, beslutade att inte gå med på YBB:s krav. Istället skulle Lundakarnevalen få hyra lokaler utan hyressubventioner – något som skulle leda till ekonomiska konsekvenser.

– Vi har budgeterat för att få subventioner eftersom vi är en erkänd studentförening i AF. Om vi inte får det kommer det innebära ekonomiska konsekvenser och då måste vi titta på alternativa lösningar, sa Fanny Ramel, karnevalsgeneral, till Lundagård då.

Omformulerar sitt beslut

På torsdagskvällen beslutade Fonden för yngligaborgens bevarande att backa från sitt mandatanspråk.

”Vi respekterar emellertid kårernas svårigheter att nu hantera frågan så tätt inpå förestående Lundakarneval. För att inte äventyra Lundakarnevalen 2014 har vi därför i dag valt att justera formuleringen av vårt beslut.” skriver styrelsen för YBB genom ledamoten Pål Katsler och AF:s verksamhetschef Oscar Hillmann i en kommentar.

Ska lyfta frågan 2014

Det innebär att Lundakarnevalen får sin hyressubvention på 31 procent. Samtidigt beslöt YBB:s styrelse att AF:s verksamhetschef hösten 2014 ska lyfta mandatfrågan till Karnevalsorganet tillsammans med styrelsen för YBB.

”Vi menar att det finns ett tydligt behov av en förutsättningslös utredning av sammansättningen av karnevalsorganet inför kommande Lundakarnevaler. YBB behöver få klarhet i kårernas ståndpunkt i god tid inför beslut om engagemang i nästa Lundakarneval.” skriver styrelsen för YBB i sin kommentar.

Vill du läsa YBB:s kommentar i sin helhet? Klicka här.