Antagningsstrul på Ekonomihögskolan

- in Nyheter
@Pontus Bark

150 ekonomistudenter blev inte antagna till termin två på sitt program – trots platsgarantin. Administrativt fel gjorde att de som sökt grundkursen i nationalekonomi som fristående kurs istället blivit antagna.

150 studenter på ekonomie kandidatprogrammet kunde alltså så sent som i förmiddags, genom sitt antagningsbesked, läsa sig till att de inte var antagna till en kurs som de hade platsgaranti till.

– Det har blivit fel i antagningsprocessen. Vad jag förstår vet inte skolan exakt vad det är som egentligen gått snett. Det man kan konstatera är att det har blivit ett fel vad gäller fördelningen mellan de studenter som är antagna på ekonomie kandidatprogrammet och de som söker nationalekonomikursen som fristående, säger Anton Blidhem, vice ordförande på Lundaekonomerna.

– De studenter som går på kanditatprogrammet har förtur till platserna men senast igår eftermiddag var de fortfarande placerade som reserver. Universitetet har uppmärksammat detta och hävdar idag att man i princip har löst problematiken, fortsätter han.

Olyckligt systemfel

Vad händer då med de studenter som sökt kursen som fristående och blivit felaktigt antagna? Pontus Hansson, studierektor på Ekonomihögskolan och kursansvarig för grundkursen i nationalekonomi, har svaret:

– Det som har inträffat är ett olyckligt systemfel. Studenter på politices kandidatprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet blev alltså felaktigt reservplacerade. Detta är nu åtgärdat.  De studenter som sökt nationalekonomikursen som fristående och blivit antagna kommer att stå kvar som detta. Det blir alltså en ovanligt stor grupp studenter nästa termin, säger Pontus Hansson.

Hur många börjar din krus i vår?

– I nuläget är det ungefär 510 och i vanliga fall är det 400. Detta kommer förmodligen reduceras till ungefär 450 efter bortfall, säger han.

Centralt problem

På nationalekonomiska institutionen menar man att problematiken ligger på universitetets centrala antagningsenhet och att kommunikation är upprättad mellan fakulteten och de antagningsansvariga för att ta reda på vad som gick fel. Sammanfattningsvis kan man konstatera att systemfelet, bortsett från upprörda och förvånade programstudenter under gårdagen, lett till att fler än vanligt blivit antagna och nu kan ställa in sig på att läsa nationalekonomi nästa termin.

Lundagård har försökt nå de ansvariga för antagningen centralt på Lunds universitet utan resultat.