Universitetet 77 miljoner back

- in Nyheter

Trots att utbildning och forskning är två lika viktiga delar av universitetet är verkligheten för verksamheterna helt olika. Utbildningssidan gick förra året 90 miljoner back. Medan fakulteterna behöver skära ner på antalet studieplatser, så strömmar pengarna in till forskningssatsningar. 

Universitetet visade förra året ett negativt resultat på 77 miljoner kronor. Som en följd av det rekordstora antalet ansökningar tog universitet in fler studenter än vad anslagen tillåter. Utbildningen har redovisat ett minusresultat på 90 miljoner kronor. Enligt Tim Ekberg, planeringschef vid Lunds universitet, kommer antalet studenter att behöva minska framöver.
– Vi överproducerade i fjol för ungefär 150 miljoner, vilket mellan tummen och pekfingret innebär 2000 studenter. Vi måste nu minska vår utbildningskostym, säger Tim Ekberg.

Ändrade kurser
Enligt Tim Ekberg har vissa fakulteter redan börjat lägga ner kurser. Främst rör det sig om fristående- och distanskurser. Även planerade utbildningar har tvingats läggas på is, bland annat ett program på avancerad nivå i engelska. På Lunds tekniska högskola märks nedskärningarna på ett snävare utbud av kortare kurser.

Det rekordstora söktrycket beror enligt Tim Ekberg på ungdomars besvärliga situation på arbetsmarknaden. Minusresultatet är en följd av universitetets försök att möta söktrycket. På samma gång måste universitetet ta hänsyn till lärarutbildningen och Campus Helsingborg som byggdes upp under år av överskott. Ett överskott som nu är förbrukat.
– Universitetet måste nu finansiera Campus Helsingborg vilket det tidigare fanns bättre täckning för, säger Tim Ekberg.

Stora forskningsanslag behövs
Om utbildningssidan lider av brist på resurser så råder snarast det motsatta på forskningssidan. Byggandet av forskningsanläggningarna Max IV och ESS har beviljats omfattande driftsbidrag från Vetenskapsrådet. Forskningen vid universitet gick förra året med ett överskott på 13 miljoner. Dock kommer Max IV och ESS kosta fakulteterna  stora forskningsanslag de närmaste tio åren.

Sämre resursutnyttjande
Även om Tim Ekberg är noga med att hålla isär utbildningssidan och forskningssidan kvarstår faktumet att verksamheterna arbetar under helt olika förhållanden. Detta trots att båda utgör Lunds universitet. Prorektor Eva Wiberg anser att antalet studieplatser är närmast en fråga för en regering som behöver tänka om.
– Utbildningsutbudet måste vara långsiktigt. Att dimensionera upp och ner är kostsamt och leder till sämre resursutnyttjande, säger Eva Wiberg i senaste rektorsbrevet.