Regeringens ekvation går inte ihop

- in Debatt
@Lundagård

Regeringen har valt bort högskolan till förmån för skattesänkningar. Vi vill satsa 100 miljoner kronor på lärarutbildningen, skriver Daniel Johansson, vice ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet och Klara Strandberg, vice ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb.

Regeringen har jämfört med 2006 sänkt skatten med 140 miljarder kronor. Sedan dess har 65 miljarder i överskott blivit 87 miljarder i underskott. Klyftorna har vuxit, och arbetslösheten är högre än när Anders Borg blev finansminister. Det är fakta i målet. Vår åsikt är att det också är ett misslyckande.

Det är mot bakgrund av detta sänkningen av studiebidraget ska ses. Regeringen har försatt svensk ekonomi i en rejäl rävsax. Skattesänkningarna måste finansieras, och det blir landets studenter som får stå för en del av notan. Därtill på ett sätt som gör utbildning mindre lönsamt och riskerar att späda på snedrekryteringen till universitet och högskolor, vilket både TCO och SACO i skarpa ordalag kritiserat. Vi kan bara instämma i den kritiken. Sveriges framtid hänger på att det blir begåvning, inte bakgrund, som räknas.

När regeringen tillträdde hösten 2006 fanns det 365 utbildningsplatser per tusen unga mellan 19 och 25 år. Prognosen för höstterminen i år är 311 platser per 1000 unga. Sedan 2011 har 25 000 platser försvunnit. Det här sker samtidigt som efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning förväntas öka kraftigt de kommande åren. Ekvationen går inte ihop.

Politik handlar om att prioritera. Regeringen har valt bort högskolan till förmån för stora skattesänkningar. Vi väljer en annan väg. Några exempel ur Socialdemokraternas högskolelyft är fler platser på högskola och yrkeshögskola, med fokus på bristyrken, och garanterad kontakt med potentiella arbetsgivare som en del av utbildningen. Det ingår även 100 miljoner kronor för ökad kvalitet i lärarutbildningen. En bra grundskola ger också starkare förutsättningar för en bättre högskola.

Självklart säger vi och Socialdemokraterna också nej till sänkt studiebidrag. Återigen – studenterna ska inte behöva betala för Anders Borgs misslyckande.

Daniel Johansson
Vice ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Klara Strandberg
Vice ordförande Lunds socialdemokratiska studentklubb