"Riskerar bli en sämre arbetsmiljö"

- in Nyheter

Lundagårds styrelseordförande Hanna Gunnarsson menar att förslaget om att ta bort en redaktörstjänst riskerar att försämra Lundagårds journalistik.

 Förslaget, som ska tas upp på måndagens Lus-ting, är ett försök att få bukt med Lundagårds ekonomi.
– Hela Lus måste fundera kring hur man ska ordna sin ekonomi och där ingår Lundagård. Så det lutar åt att vi bara kommer att utlysa två redaktörstjänster till hösten 2015, säger Hanna Gunnarsson.
– Lundagård påverkas av att annonsförsäljningen har gått så dåligt och det verkar inte som att marknaden är på väg att ta sig, fortsätter hon.

Inget intresse att höja presstöd
Ett annat alternativ skulle vara att kårerna höjer presstödet till Lundagård. De senaste fem åren har kårernas ekonomiska stöd legat på en historiskt låg nivå. Men Hanna Gunnarsson tror inte att en höjning är att vänta för tillfället.
– Personligen tycker jag att kårerna skulle behöva ta en seriös diskussion om det, men jag har uppfattat det som att man inte är särskilt intresserade av det.

Finns det inte en risk att den journalistiska produkten försämras om en redaktörstjänst försvinner?
– Jo, naturligtvis finns en sådan risk. Antingen genom att antalet artiklar blir färre eller att de blir mindre genomarbetade. Dessutom riskerar det att bli en sämre arbetsmiljö för redaktörerna och där måste kårerna bli mycket bättre på att stötta och avlasta.

Fakta

  • [checklist]Kårernas presstöd Lundagård ägs av studentkårerna. Fram till 2009 gick 24 kronor av studenternas årliga kåravgift till Lundagårds verksamhet. Inför kårobligatoriets avskaffande sänkte kårerna presstödet till 10 kronor per helårsstudent, i rädsla för stort medlemstapp.[/checklist]