Lundagård föreslås bli av med en redaktör

- in Nyheter

Lunds universitets studentkårers kapital börjar sina. Därför väntas kårerna besluta kring nedskärningar i organisationen på tinget på måndag. Bland annat föreslår Lus styrelse att antalet redaktörer på Lundagård ska bli två i stället för tre.

Måndagens ting med Lunds universitets studentkårer handlar om hur kårerna ska få bukt med det minskande gemensamma kapitalet. Den svåra ekonomiska situationen gör att nedskärningar på antalet anställda inom Lus organisation ska diskuteras. Bland annat ska det beslutas om huruvida en av redaktörstjänsterna på tidningen Lundagård ska försvinna.

Enligt Clara Lundblad, styrelseledamot i Lus, handlar det om att organisationen börjar få ont om pengar.
– Lundagård har gått ekonomiskt dåligt under en lång period. Strävan under den sista perioden har varit att gå plus minus noll. Men Lus styrelse har inte lyckats med det. Därför känner vi att vi behöver minska utgifterna.
Men att till exempel höja presstödet var inte ett alternativ?
– Nej. Den frågan äger ju kårerna och hittills har det intresset varit svalt.

Nedskärning föreslås till 2015
Om förslaget blir verklighet innebär det att det kommer att utlysas två, i stället för tre, redaktörstjänster inför hösten 2015. Men det kan också bli så att en redaktör försvinner redan till hösten 2014. Något som förmodligen skulle innebära att den biträdande redaktören får sluta.
– Men vi i styrelsen rekommenderar att man behåller tre redaktörer under kommande verksamhetsår och utlyser två tjänster till hösten 2015, säger Clara Lundblad.

Lundagård fullgör inte sitt uppdrag
Lundagård gick över från en till två redaktörer år 2003, då arbetsbördan blev alltför stor för en person att bära. Till hösten 2010 utökades heltidstjänsterna till att även omfatta en webbredaktör. Om förslaget går igenom skulle webben och papperstidningen få en redaktör var. Sam Leissner Vive, styrelseledamot i Lus, tycker att frågan om hur Lundagårds journalistik påverkas förtjänar att diskuteras.
– Min uppfattning är att kårerna inte tycker att Lundagård fullgör sitt uppdrag – det pågår väldigt många konstigheter inom universitetet, men det får man aldrig läsa något om i tidningen, säger han.

På vilket sätt blir det annorlunda om kårerna tar bort en redaktör?
– Det skulle nog inte bli bättre, men jag tror inte att det är någon som gråter några tårar över att man får färre interna artiklar som är kritiska mot nationer och kårer, säger Sam Leissner Vive.

Clara Lundblad suckar när hon får höra vad Sam Leissner Vive har sagt.
– Det får stå för honom. Det är ingenting som är en officiell åsikt för vare sig mig eller Lus styrelse.
I normala fall ska alla handlingar för tinget skickas ut en vecka i förväg. Först på fredagseftermiddagen fick kårerna ta del av skrivelsen om nedskärningen på antalet redaktörstjänster.
– Jag vet inte varför det har blivit så. Det får du fråga presidiet om, säger Sam Leissner Vive.
Är det inte viktigt att handlingar kommer ut i god tid?
– Jo, absolut.