Lundagård förlorar en redaktör från 2015

Under onsdagens extrainsatta ting beslutade Lunds universitets studentkårer, Lus, att endast utlysa två redaktörstjänster inför hösten 2015. De sittande redaktörerna jobbar kvar tiden ut.

Beslutet om framtiden för Lundagårds redaktörer skulle ursprungligen ha fattats under tinget måndagen den tredje mars, men sköts upp efter en intensiv debatt. Bakgrunden till nedskärningarna är budgetunderskott i både Lundagårds och Lus budget. Lus-styrelse befarar att organisationen riskerar konkurs om inte nedskärningar görs.

Stämningen var under onsdagseftermiddagen upprörd och nedslagen bland nuvarande och före detta medarbetare. Ingen av redaktörerna vill dock kommentera ärendet.
– Jag är lite i affekt just nu, säger webbredaktör Carl-Johan Kullving.

Hade kunnat bordläggas
Lundagårds styrelseordförande Hanna Gunnarsson hade velat se att beslutet skjutits fram, då redaktörstjänsterna inte utlyses förrän i december.
– Mycket kommer att hända. Vi hade haft ett annat ekonomiskt läge vid ett senare ting och hade kunnat se var vi landade. Hade man haft samma eller ett sämre läge då hade man fortfarande kunnat fatta beslut om att bara utlysa två redaktörstjänster.

Hanna Gunnarsson uppfattar det som att man från kårernas sida är orolig för att den Lus-styrelse som tar över efter den sittande inte kommer att hinna sätta sig in i ärendet nog för att kunna fatta ett beslut om frågan skjuts upp.

I linje med styrelsens förslag
Edward Linderoth-Olson, Lus vice ordförande, ser det som positivt att man nu kan gå vidare med ett förslag att arbeta efter.
– Beslutet är i linje med det förslag som styrelsen gav. Vi är nöjda med tanke på den verklighet vi nu har.

Enligt Edward Linderoth-Olson diskuterade tinget huvudsakligen huruvida beslutet om nedskärningar eller utredningen av hur nedskärningen skulle göras skulle komma först. Att ha kvar tre redaktörer var inte på dagordningen.
– Lundagård utgör en ekonomisk risk. Organisationen är så stor att Lus inte klarar att täcka upp en förlust, säger Edward Linderoth-Olson.