Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

- in Q

Bopoolens avgående projektledare, tillika AF-borgens störste anglofil. Maniskt intresserad av allting härrörande från de Brittiska öarna, i synnerhet Guinness. Resor till Dublin varvas med en karriär som kyrkopolitiker för socialdemokraterna. Peppe har liksom Jan Guillou en förkärlek för kombinationen tweed och klasskamp och motverkar genom sitt yttre effektivt användandet av termen gråsosse. Obekräftade rykten gör gällande att han har ett sponsoravtal med Harris Tweed. Sina flugor syr han dock själv.

Q kvad profetiskt:

Höjdarjobb i fastigheter, stilig och charmant alltid,
överklassmeknamn och fluga, tredelad kostym i tweed.
Ingen skulle häpen bli om, innan nästa kyrkoval,
sossen Peppe samlat mod och kommit ut som liberal.

About the author

Q
Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv. Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920. Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”. För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.