Universitetslärare förbiser studenter

- in Nyheter
@Tove Nordén

Uteblivna pauser, orättvis betygssättning och ignorans. Flera studenter känner sig förbisedda av en lärare på universitetet. Nu har både studentkåren och rektorn på centret kopplats in för att reda ut och lösa problemet.

Förra terminen började problemet. En av studenterna påbörjade sin masterutbildning och tyckte att läraren på en kurs ofta drog över på tiden under föreläsningarna. Ibland kunde läraren dra en föreläsning på två timmar utan att ge studenterna paus. När två studenter påpekade detta, föreslog läraren att de skulle påminna om när de ville ha paus.
– När jag följande föreläsning räckte upp handen för att be om paus blev jag totalt ignorerad av läraren, säger studenten, som vill vara anonym.

Studenten upplevde sedan att läraren fortsatte med ignoransen på föreläsningar och att studenter fick betyg enligt lärarens gillande och inte efter hur bra de presterat på inlämningsuppgifter och prov.

Struntar i studenternas rättigheter
Den utsatta studenten tycker också att läraren struntar i studenternas rätt att påverka och ha synpunkter på undervisningen.
– Läraren har ingen kunskap om studenträttigheterna på universitetet, och när jag tog upp detta fick jag svaret att ”akademin inte är demokratisk”, berättar studenten.

Förra veckan träffade de utsatta studenterna ledningen på institutionen och berättade om problemen de upplever med läraren. Anledningen är att det ryktas om att läraren kan få en fast tjänst, vilket de utsatta studenterna sätter sig emot. Hanna Stenfelt är utbildningsansvarig och vice ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS. Hon utreder nu situationen tillsammans med studentrepresentanter samt studierektorn för centret.
– Som studentkår försöker vi finnas där för studenterna. Vi är just nu i dialog mellan anställda på centret och studenterna för att komma fram till den bästa lösningen på problemet med läraren, säger Hanna Stenfelt.

Olika åsikter
Leif Stenberg, som är rektor på centret, säger att kritiken mot läraren finns hos vissa studenter men att meningarna är delade.
– Vad jag vet är några studenter missnöjda, medan andra inte är det. Vi försöker just nu reda ut problemet med läraren tillsammans med studenterna och studentkåren, säger han.

Efter mötet i förra veckan blev institutionen uppmärksammad om de problem studenten och vissa andra kursare upplever med läraren. Föreståndare Leif Stenberg tycker hittills att kritiken inte varit tillräckligt tung och väntar på en dokumentation efter ett möte med de studenter som misstycker om läraren och kåren.
– Jag tycker det är besvärande att kritiken är otydlig. Den kritik läraren känner till är att vissa föreläsningar dragit över på tiden och det verkar inte så farligt, säger han.

 

Lundagård har sökt den ansvarige läraren för en kommentar men utan framgång.

Fakta

[checklist]Högskolelagen (1992:1434) skriver tydligt om studentinflytande på universitet och högskolor. I första kapitlet (1Kap 4 a § )står det att “studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.” Även i andra kapitlet (2Kap 7 §) står följande: “studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).”[/checklist]