Skissernas museum får ansiktslyftning

Arkitektbyrån Elding Oscarsons bidrag Skissernas trädgårdar vann arkitekttävlingen gällande Skissernas museum nya utbyggnad i Lund.
– Jag tror att det här kommer att innebära att betydligt fler studenter söker sig till muséet, säger Sven Strömqvist.

Klas Nylund är ordförande för den jury som utsett vinnaren i arkitekttävlingen. Foto: Thobias Bergström.
Klas Larsson är ordförande för den jury som utsett vinnaren i arkitekttävlingen.
Foto: Thobias Bergström.

Skissernas museum, som firar sjuttiofemårsjubileum år 2016, ska bygga ut museet. Idag avslöjades vinnarna av arkitekttävlingen. Det vinnande förslagets innebär ny reception, museishop och restaurang, som kommer att ansluta till dess nuvarande entré. Dessutom blir det ett utomhusområde avsett för en uteservering. Utbyggnationen möjliggörs tack vare en anonym donation på tjugo miljoner kronor till museet.
– Det vinnande bidragets utmärkta rumssekvenser fångar upp olika riktningar och flöden och den nya tillbyggnaden visar en förståelse för hur muséet växt fram över tid, förklarar juryordförande Klas Larsson från Sveriges Arkitekter motiveringen för det vinnande bidraget.

 

 

Jonas Edling är en av arkitekterna bakom nybyggnationen. Foto: Thobias Bergström
Jonas Elding är en av arkitekterna bakom nybyggnationen.
Foto: Thobias Bergström

Litet kontor vann
Dessutom slog juryn fast att byggnadskropparna saknar egentliga baksidor och att ”fasadernas corténskål knyter an till områdets tegelarkitektur samtidigt som det kontrasterar”. Något som den vinnande arkitektbyrån tagit fasta på.
– Vi är ett ganska litet kontor, det är bara sju stycken anställda på kontoret, så det är inte ofta man får vara med om projekt av den här kalibern, säger en euforisk Jonas Elding från det vinnande arkitektkontoret Elding Oscarson.
Innebär ombyggnationen att fler studnter kommer till Skissernas museum?
– Självklart är det så, säger han.

 

 

Vicerektor Sven Strömqvist vill se fler samarbeten mellan kulturinstitutionerna i Lund och universitetet. Foto: Thobias Bergström.
Vicerektor Sven Strömqvist vill se fler samarbeten mellan kulturinstitutionerna i Lund och universitetet.
Foto: Thobias Bergström.


Visade film
Skissernas museum är ett av få museum i världen som uppmärksammar själva den konstnärliga processen snarare än det färdiga resultatet. På muséet visas således inga färdiga verk, utan istället skisser, mallar och prototyper, vilket vinnarna tog fasta på när de visade en film med alla 200 skisser som föregått den slutliga versionen.
Vicerektor Sven Strömqvist var imponerad av det vinnande förslaget.
– Det var spännande att se hur arkitekternas arbete utvecklat sig hela den vingliga vägen från start till mål, säger han.
– I fortsättningen vill jag gärna se ännu mer koppling mellan universitetet och kulturinstitutioner som Skissernas museum. Det är en optimal arena för tvärvetenskapliga möten och möten mellan akademi och näringsliv, säger Sven Strömqvist

Nu när tävlingen är avslutad tar projektering vid. Statens fastighetsverk avser börja bygga i början av 2015 och att den färdiga utbyggnaden står klar i årsskiftet 2015/2016.