Arbete pågår i Folkets hörna

- in Aktuell, Kultur

Under rubriken ”Arbete pågår” träffas en publicerad författare och en opublicerad författare på Skissernas museum, tillsammans med Therése Granwald och Johan Blomgren. Inför publik diskuterar de sedan ett utdrag ur en text som är under arbete.
– Vi är nog världsunika, säger Therése Granwald.

Det finns många forum för boksamtal, men då handlar det om färdiga, texter. På Folkets hörna får publiken en unik inblick i en författares arbete med en text som fortfarande är under arbete.

Lundagård träffar Therése Granwald och Johan Blomgren inför höstens premiär av Folkets hörna för att diskutera skrivande och skrivprocesser. Både Therése och Johan har under lång tid arbetat med utbildningar i kreativt skrivande på olika sätt. Therése har tidigare arbetat på Författarskolan vid Lunds universitet och arbetar nu på Skurups folkhögskola. Johan är handledare i akademiskt skrivande på Högskolan Kristianstad.

– Skrivande känns ofta ensamt utanför en skrivutbildning, säger Johan. Med Folkets hörna ville vi skapa ett sammanhang för de som kommit från en sådan utbildning. Men, poängterar han också, man måste inte ha gått en skrivutbildning för att få vara med. Det räcker med att man skriver. Therése flikar in:

Foto: Isak Aho Nyman

– Vi lyfter texter i alla stilar. God litteratur är inte kopplat till en viss genre.

De som deltar i samtalen gör det på lika villkor. Alla författare är nya i sin skrivprocess, oavsett om man är publicerad eller inte. Folkets hörna är dessutom även en läsupplevelse – både för de som deltar och de som lyssnar. Publiken får en kopia av texterna i handen när de kommer till Skissernas, och bjuds in att delta i samtalet efter att de på scenen fått säga sitt.

Det är svårt att undvika att dra paralleller till Speaker’s Corner i Hyde Park, London. Finns det någon koppling?

– Det gör det. Alla har en röst och får komma till tals, säger Johan.

Folkets hörna förekommer dessutom som en litterär scen i en av Johans romaner, Den lilla världen, och han berättar att det först var ett skämt mellan honom och Therése, men efter hand blev de nyfikna på om det skulle gå att ha ett responssamtal inför publik.

Och går, det gör det. Evenemanget har fått stor uppmärksamhet. Förutom samtalen på Skissernas finns det numera också en scen i Stockholm, en podd, samt ungdomsverksamhet. Dessutom fungerar Folkets hörna som ”förmedlare av responsgrupper” – den som skriver och som saknar en grupp för textrespons kan höra av sig till Folkets hörna för att få hjälp med att hitta en sådan. Therése påpekar också flera av de som varit med tidigare nu är publicerade.

På premiärkvällen sitter Emma Gustavsson och Charlie Brandin Avehall på scenen. Emma har tidigare medverkat som opublicerad. I publiken sitter ett 20-tal personer i spänd förväntan, med kvällens texter i händerna. Therése fattar mikrofonen och hälsar alla välkomna.

Therese Granwald, Charlie Brandin Avehall, Emma Gustafsson
och Johan Blomgren på Folkets hörna 20 september.
Foto: Isak Aho Nyman

Först ut är Charlies text. Han läser upp den, först med lite skakig göteborgska och sedan allt mer självsäkert. Därefter berättar Johan, Therése och Emma i tur och ordning om hur de upplevde texten – ett förfarande som kallas ”Rundan” och som känns igen för alla som gått en skrivutbildning. Slutligen bjuds publiken in. Efter en kort bensträckare är det sedan Emmas tur, med samma förfarande. Varje text får ungefär 45 minuter.

Efteråt verkar alla nöjda med kvällen.

– Alla som uppträder är alltid nervösa innan, men glada efteråt. Det är ett kvitto på att vi skapat något som är tryggt och tillåtande, , säger Therése.

För visst kan det vara nervöst att läsa upp en ofärdig text för helt okända människor. Emma får efteråt frågan om det var någon skillnad på att vara med den här gången jämfört med förra.

– Ja! Förra gången hade jag en text som jag jobbat med länge. Texten idag var väldigt färsk. Dessutom kände jag mer press på hur en etablerad författare ”bör” läsa upp sin text. Men formen är samma, så det gjorde det lite mindre nervöst. Jag har också fått jättebra insikter och synpunkter, så nu vill jag bara gå hem och skriva.

– Bra! säger Therése. Det är ju det som är syftet med det här.

Publik på Folkets hörna 20 september på Skissernas museum i Lund. Foto: Isak Aho Nyman