Förslag att starta studentnation i Helsingborg

- in Studentliv
@Annika Skogar

I dag, onsdag, har Helsingsborgs studentförening Stampus årsmöte. En av motionerna som ska behandlas under kvällens möte är att ombilda föreningen till en studentnation.
– Vi vill komma närmare Lund, säger  Carl Arbegard som skickat in motionen.

Som student vid Campus Helsingborg krävs det i dag två medlemskap för att ta del av det samlade organiserade studentlivet i staden. Dels ett i kårsektionen Agora för samhällsvetare eller Ingsektionen för ingenjörer och dels ett i studentföreningen Stampus som likt Lunds nationer arrangerar klubbar, bruncher och sportaktiviteter.

Helsingborg utanför
Helsingborgsstudenten Carl Arbegard som studerar byggteknik är kritisk till att det utöver det ska krävas ett medlemskap i Studentlund för att kunna ta del av Lunds studentliv.
– Vi är inte utanför bara geografiskt utan vi har inte heller så mycket utbyte. Här i Helsingborg är vi väldigt hållna till Stampus om man inte också går med i en nation i Lund, säger han.

Frågan har diskuterats tidigare
Stampus ordförande Hampus Fernström förstår problematiken.
– Eftersom det krävs flera medlemskap så väljer Helsingborgsstudenterna ofta antingen eller vilket skadar oss båda, säger han.
Hampus Fernström tycker dock inte att det saknas plattformar för utbyten mellan de olika städerna.
– Vi har deltagit i Tandemstafetten och planerar att vara ett stort gäng på karnevalen, men det är förståeligt om medlemmarna inte märker alla samtal som pågår mellan oss.

Men frågan om att försöka ombilda Stampus till en nation har även tidigare diskuterats i föreningens styrelse.
– Jag tror att många tänker att det skulle vara bra men vi vet i nuläget inte om det är praktiskt möjligt, säger Hampus Fernström.

Juridiska hinder
Enligt högskolelagen är det endast de studentnationer som fanns i Lund och Uppsala före kårobligatoriets avskaffande 2010 som kan ha ställning som nation. Begreppet som sådant är dock inte skyddat vilket gör det möjligt att starta en förening och sedan kalla den för nation.
– Vi får börja med att se om det finns något intresse bland våra medlemmar under mötet och så får vi utreda möjligheterna senare, säger Hampus Fernström.