Ansökningstider och studieskulder

Det är allt svårare att få en plats på de amerikanska toppuniversiten samtidigt som intresset för att plugga i England blir allt mindre. Här är veckans internationella utblick med Lundagård.

Större konkurrens än någonsin till amerikanska toppuniversitet

I den nyligen avslutade antagningsprocessen till Stanford University antogs USAendast fem procent av alla som hoppats på en plats på det amerikanska toppuniversitetet. Den hårda konkurrensen gör att många sökande som tidigare år skulle givits en plats nu har blivit utan. Antalet högpresterande studenter förväntas även att fortsätta växa eftersom det i dag är allt fler från andra länder än USA som ansöker om platserna.  Det rapporterar New York Times.

Studieskulder kan ge fängelse

Från och med första april har Skatteverket på Nya Zeeland befogenhet att NyaZeelandutfärda arresteringsorder på personer som flyttat utomlands och som ligger efter med sina återbetalningar av studielån. Häktingsorder kan utfärdas när personen försöker lämna eller återvända till landet. Daniel Haines, ordförande för den Nya Zeeländska studentkåren är kritisk till de nya reglerna.
– Det här uppmuntrar till en kultur av rädsla. Människor kommer inte att våga återvända till Nya Zeeland och det kommer leda till att vi förlorar både den ekonomiska investeringen som gjordes i dem och den kulturella mångfald som de berikats med under åren de varit utomlands, säger han till University World News.

Svalare intresse för plugg i England

Times Higher Education rapporterar att antalet utländska studenter som pluggar på universitet i England minskade under 2012-13 för första gången på 29 år.  Det är framförallt studenter från Storbritannienandra EU-länder som visat ett allt svalare intresse för studier i England. Förklaringen till det stora tappet antas vara de höjda studieavgifterna som infördes 2012-13. En annan bidragande orsak tros också vara nedskärningar i rätten att få stanna kvar i England i två år efter avslutade studier för att arbeta.