JO-anmäler universitetet – för andra gången

- in Nyheter

En före detta lektor JO-anmäler Lunds universitet för negativ särbehandling, förtal och ärekränkning.

Den manlige lektorn, som varit verksam på Lunds universitet i över 20 år, lämnade universitetet 2013 mot sin vilja efter en rad konflikter med sin institutionsledning. Enligt lektorn föregicks avhoppet av trakasserier och kränkande särbehandling mot honom själv och han JO-anmälde därför universitetet. JO valde dock att inte gå vidare med fallet, med hänvisning till att man inte utreder konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kontaktförbud
Nu har lektorn lämnat in en ny anmälan. Den här gången för kränkande särbehandling. I anmälan skriver han att han förbjudits att kontakta universitetet av säkerhetschef Per Gustafsson. Enligt anmälan ska Per Gustafsson ha krävt att lektorn först måste kontakta honom om han vill prata med någon anställd på universitetet. Eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet har de ingen rätt att inskränka en medborgares rättigheter, skriver lektorn i sin anmälan. Via sitt juridiska ombud kräver han också att den gamla anmälan ska tas upp på nytt.

Säkerhetschef Per Gustafsson vill inte kommentera händelsen innan anmälan är färdigbehandlad.
– Vi avvaktar och ser vad JO har att säga i det här fallet. För universitetets del är det här fallet avslutat, säger Per Gustafsson.
Har du mandat att säga att all kontakt med universitetet ska gå via dig?
– Vi avvaktar och ser vad JO säger.