Vad vill du, EU-kandidat?

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vem ska man som student rösta på? Lundagård har kontaktat toppkandidater från alla sittande svenska partier för att försöka nå svaret.

I en serie av fyra artiklar kommer Lundagård presentera enkäter med toppkandidater från alla svenska partier som nu sitter i Europaparlamentet. Det här är del tre med Miljöpartiets Isabella Lövin och Centerpartiets Fredrick Federley.

Isabella Lövin. Foto: Pressbild/Fredrik Hjerling
Isabella Lövin.
Foto: Pressbild/Fredrik Hjerling

Isabella Lövin har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2009 och är Miljöpartiets förstanamn på valsedeln.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Haven. Jag har ägnat nästan all min kraft och energi under den senaste mandatperioden åt reformen av EU:s fiskepolitik. Den har varit EU:s kanske mest destruktiva politikområde, som lett till att 80 procent av EU:s fiskbestånd i dag är kraftigt överfiskade, och att EU istället dammsuger utvecklingsländers vatten på fisk. Nästa mandatperiod vill jag arbeta med att se till att den nya fiskepolitiken verkligen genomförs och åt andra havsfrågor. Jag vill också fokusera mer på klimatpolitiken. Vi måste göra något åt klimatkrisen. Vi måste göra det nu och EU har verktygen som krävs. Det saknas bara politisk vilja. Det erbjuder Miljöpartiet och den gröna partigruppen i parlamentet.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– Jag har gjort det jag gick till val på: Att bidra till en grön reform av EU:s fiskeripolitik. Nu finns det lagkrav på hållbara fiskekvoter så att vi kan få mer fisk i haven om några år. Jag har lärt mig att man som EU-parlamentariker har stora möjligheter att förändra EU:s politik. Det finns mer att göra och jag vill fortsätta jobba för friska hav.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– Det är ett stort problem. Europa behöver öppna dörrarna till högre utbildning för fler, inte färre studenter och universiteten måste rekrytera studenter från alla samhällsgrupper. Avgifter är ett hot mot Europas utveckling.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– Miljöpartiet är glada att vi fått igenom att utländska studenter numera får stanna sex månader efter avslutad utbildning. Vi är öppna för att också förlänga det ytterligare vid senare tillfälle.

Varför ska studenter rösta på dig?
– Jag kommer fortsätta driva på för en hållbar utveckling i Europa och världen. Med Miljöpartiet i Europaparlamentet garanterar vi starka röster för att möta klimathotet och skapa jobb i en världsdel som nu plågas av främlingsfientlighet och arbetslöshet. Och vi måste visa att det går att bygga ett Europa för alla, och bekämpa de rasistiska krafter som bygger sin politik på fördomar, lögner och att vända människor mot varandra. Som student värdesätter man självklart detta. Det handlar om vår gemensamma framtid.

––

Fredrick Federley. Foto: Pressbild/Riksdagen
Fredrick Federley.
Foto: Pressbild/Riksdagen

 

Fredrick Federley är Centerpartiets tredjeman och sitter i riksdagen.

Vad är ditt fokusområde och varför?
– Mitt huvudfokus är ett öppet Europa. Jag vill i Europaparlamentet jobba främst med tre frågor: Migration, integritet och djurskydd. Det är det tre frågor som är brännande heta och som vi behöver lösa över nationsgränserna.

Vad vill du åstadkomma under en eventuell mandatperiod?
– Ett mer tolerant och öppet Europa, som öppnar gränser istället för att stänga gränser. Jag kommer att fortsätta arbeta för stärkt integritet. Staten har inte rätt att sitta i din soffa och lyssna på dig då du har en middag med dina goda vänner. Lika liten rätt ska staten ha att ta över din elektroniska utrustning för att kunna övervaka dig. Det handlar i grund och botten om frihet. Jag kommer inte att ge mig innan varje EU-land har strängare regler för användning av antibiotika inom jordbruket. Det är en ödesfråga för mänskligheten eftersom resistens mot antibiotika kan leda till att vi i framtiden inte kan bota enkla sjukdomar. 

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
Centerpartiet vill ha avgiftsfri utbildning för alla studenter i Sverige. 

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
Mycket längre tid än i dag. Det är ett systemfel när vi rekryterar duktiga studenter till våra högskolor och universitet, men inte gör det möjligt för dem att stanna och söka jobb efter avslutad utbildning.

Varför ska studenter rösta på dig?
– För att jag är en röst för öppenhet i Europa. Öppnare gränser gör att du som student får tillgång till en bredare arbetsmarknad och du har möjlighet att studera i fler länder. Öppnare gränser gör också att människor utanför EU ska ha möjlighet att komma hit och söka sig en bättre framtid.