Så funkar det

- in Nyheter
@Annika Skogar

Att greppa hur Lundagård är organiserat är få förunnat. Något som är väldigt synd. Transparens är viktigt både för att öka förståelsen utifrån och för att hindra alla tendenser till att skapa hemliga klubbar inne på tidningen.

När jag var ny på tidningen så tog det nästan ett år innan jag förstod att det fanns en styrelse, en speciell liten grupp som kallade sig ”redaktionen” och att det var kårerna som tillsatte redaktörerna. Som gammal i gemet är det helt enkelt lätt att glömma bort att förklara saker som tas som självklara, något som riskerar till att leda till både utanförskap och oförståelse.

Vi redaktörer strävar efter att göra Lundagård så transparent som möjligt (den här bloggen och veckomejl till våra medarbetare är några exempel på det), men mycket finns kvar att göra. För en tid sedan satte jag därför ihop en organisationskarta som ska få både våra ägare (kårerna) och våra medarbetare att lättare förstå hur allting hänger ihop:

 

Organisationskarta-Lundagård

Att betrakta den här organisationskartan gör ju också att det snabbt går att konstatera att tidningen lider av ett demokratiskt underskott. I stort sett alla ansvarsposter på tidningen utses av redaktörerna själva och inte genom intresseanmälningar eller demokratiska val. Anledningen till det är att många uppdrag kräver specifika kompetenser eftersom vi hela tiden jobbar med att leverera ett material. Som bildchef räcker det inte att vara en utomordentlig festfixare – du måste också ha kunskap i hur man räddar värdelösa bilder och är en skicklig fotograf.

Istället för demokrati jobbar vi därför med att försöka göra till exempel alla fotografer till framtida bildchefer genom utbildningar, en upptrappning i svårighetsgrad på jobben och en uppmuntran till att lägga ner mycket tid på tidningen. Som reporter ska du lära dig att hantera både enkäter och nyhetsvärdering. Det är också därför vi ofta låter personer som saknar erfarenhet, men som har ett stort driv, att börja jobba för oss – med en gnutta talang och stor entusiasm går det att komma väldigt långt. Varje gång en ny medarbetare väljs in i redaktionen eller utses till underredaktör för ett uppdrag försöker vi  vara tydliga med att förklara på vilka grunder personen valts och vilka insatser på tidningen som gjort att vi redaktörer anser personen som lämplig.

Faktum kvarstår dock. En stor makt ligger hos oss redaktörer och det är därför viktigt att vi fortsätter utveckla vår ambition om transparens – inte minst för att det ofta är något vi anklagar andra inom Lunds studentliv att lida brist på.

 

/ Annika